افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی

برخی از افراد بر این باورند که ذهن آگاهی با تشویق به پذیرش، انگیزه برای پیگیری اهداف و بهبود وضعیت فرد را کاهش می دهد. یک مطالعه اخیر نشان می دهد که مراقبه ذهن آگاهی انگیزه را مختل نمی کند اما می تواند به طور بالقوه آن را تقویت کند. مدیتیشن ذهن آگاهی ممکن است با ارتقای وضوح ذهنی و افزایش انتظارات موفقیت انگیزه را تقویت کند. در این مقاله از وب سایت مرکز مشاوره همکده ما به بررسی افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی پرداخته ایم. مرکز مشاوره همکده با متخصصان زبده خود، اولین و بزرگ ترین مرکز مشاوره در ایران محسوب می شود. این مرکز علاوه بر خدمات حضوری ارائه دهنده مشاوره تلفنی روان شناسی هم می باشد.

افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی

مشکلات زیادی در آموزش تمرکز حواس وجود دارد، اخیراً شنیده ایم: تمرین ذهن آگاهی خودشیفتگی است. فواید تمرینات ذهن آگاهی تبلیغاتی و اغراق آمیز شده است. ذهن آگاهی خطر عوارض جانبی مضر دارد و غیره. یکی از انتقادات عمده به ذهن آگاهی این است که آموزش ذهن آگاهی انگیزه را کاهش می دهد. شاید کسانی که این دیدگاه را دارند، پذیرش لحظه حال را فرض کنند که آموزش ذهن آگاهی آن را تشویق می کند و منجر به انفعال، بی تفاوتی یا تسلیم می شود. اما آیا تمرین مدیتیشن ذهن آگاهی واقعا انگیزه را کاهش می دهد؟

مقاله حاضر یافته های یک مطالعه توسط اسمیت و میلیاوسکایا را گزارش می کند که نتیجه می گیرد ذهن آگاهی انگیزه را کاهش نمی دهد. در هر صورت، مردم اغلب حتی پس از یک جلسه کوتاه تمرین تمرکز حواس انگیزه بیشتری دارند. این تحقیق که در آخرین شماره مجله اروپایی روانشناسی اجتماعی منتشر شده است، در زیر بررسی شده است.

تمرین مراقبه انگیزشی و ذهن آگاهی

افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی

برای بررسی افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی دو تحقیق صورت گرفته است. اولین مطالعه یک نمونه 200 نفری داشت – میانگین سنی 21 سال. از شرکت کنندگان خواسته شد که سه هدف شخصی برای هفته بعد تعیین کنند و انگیزه خود را برای این اهداف یادداشت کنند. متعاقباً، آنها به شرایط پرسشنامه پرکننده، شرایط پادکست (در تاریخچه ایموجی ها) یا شرایط مراقبه ذهن آگاهی هدایت شدند. کسانی که در گروه مراقبه ذهن آگاهی بودند به یک مراقبه هدایت شده 10 دقیقه ای گوش دادند. این تمرین مراقبه تنفس متمرکز به شرکت کنندگان دستور داد تا توجه خود را به احساسات فیزیکی تنفس و بازدم جلب کنند. در مرحله بعد، برای بار دوم از همه شرکت کنندگان در مورد انگیزه آنها برای رسیدن به اهداف تعیین شده قبلی سؤال شد. و بار سوم، پس از تکمیل وظایف بیشتر.

تحقیق دوم

برای تکرار یافته ها، تحقیق دوم انجام شد. نمونه ای از  120نفر. میانگین سنی 20 سال؛ 35 درصد مرد. شرکت کنندگان انگیزه هدف بیشتری را در ذهن آگاهی نسبت به شرایط پادکست گزارش کردند، تفاوتی که هنوز در پیگیری وجود داشت. علاوه بر این، اگرچه “انگیزه هدف از قبل تا بلافاصله پس از مدیتیشن در مطالعه 1 ثابت ماند”، “روندی به سمت افزایش از قبل تا 10 دقیقه پس از مدیتیشن وجود داشت.” و در مطالعه 2، “انگیزه هدف از قبل تا بلافاصله پس از مدیتیشن افزایش یافت.” یعنی افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی.

بنابراین، یافته ها این دیدگاه را که مدیتیشن انگیزه را کاهش می دهد، تایید نمی کند. در واقع، به نظر می رسد مدیتیشن مزایای انگیزشی را برای دستیابی به اهداف شخصی فراهم می کند. این با تحقیقات قبلی در مورد قدرت تمرین های ذهن آگاهی در افزایش انگیزه (به عنوان مثال، کاهش وزن) مطابقت دارد.

بهبود مکانیزم های زیربنایی انگیزه بهبود یافته

به طور خلاصه، تحقیقات نشان داد که ذهن آگاهی انگیزه را کاهش نمی دهد. در عوض، ذهن آگاهی انگیزه یا گرایش به آن جهت را افزایش می دهد. به طور طبیعی، قبل از نتیجه گیری قطعی در مورد اینکه آیا ذهن آگاهی انگیزه را در همه موقعیت ها افزایش می دهد، به تحقیقات بیشتری نیاز است. بگذارید اکنون مکانیسم ها را مورد بحث قرار دهیم: چگونه ذهن آگاهی انگیزه را افزایش می دهد؟

بر اساس تئوری خود تعیین کننده، تمرین مراقبه ذهن آگاهی، وضوح ذهنی و خودآگاهی را افزایش می دهد (به عنوان مثال، علایق، ارزش ها، نیازها، خواسته ها). افراد را از رفتارهای بی فکر، اجباری و خودکار رها می کند. ذهن آگاهی، در مقابل اهداف با انگیزه بیرونی (مانند پول، جوایز) تعقیب اهداف ذاتی با ارزش (یعنی اهداف به طور طبیعی جالب، چالش برانگیز یا رضایت بخش) را ترویج و تسهیل می کند. و طبق یک تحقیق اخیر، آموزش تمرکز حواس باعث ارتقای خودتنظیمی بدون زحمت می شود.

اهداف و ارزش های فرد

افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی منجر به ایجاد ارزش های فردی می شود. پاداش واقعی یک رفتار خودکار خاص (مانند بازی های ویدیویی) در مقایسه با پاداش رفتارهایی که آزادانه تر انتخاب شده اند (مانند یادگیری نواختن گیتار، پیاده روی با دوستان) ویژگی های خاص تری دارد.

اثربخشی تکنیک های انگیزشی مورد استفاده در زمان حال

افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی

چنین آگاهی به فرد اجازه می دهد تا احساس انتخاب و آزادی در انتخاب نحوه رفتار را تجربه کند و نیاز به اراده خالص برای مقاومت در برابر وسوسه ها را کاهش دهد. تمرین‌های مدیتیشن ذهن‌آگاهی همچنین ممکن است انگیزه را از راه‌های دیگری افزایش دهند، مانند تأثیرگذاری بر ادراک احتمال موفقیت. چگونه؟

با کاهش استرس و اضطراب افراد و افزایش تمرکز آنها. به عنوان مثال، یک فرد مضطرب اجتماعی که ذهن آگاهی را تمرین می کند، ممکن است قبل از رفتن به یک مهمانی شام کمتر احساس عصبی بودن و نگرانی کند و در آنجا احساس آرامش و تمرکز بیشتری داشته باشد. این امر احساس کارآمدی و انتظارات فرد از موفقیت در موقعیت‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و سپس انگیزه او را برای رفتن به رویدادهای اجتماعی دیگر افزایش می‌دهد.

نظرات پایانی در مورد خودانگیختگی و ذهن آگاهی

همه ما می خواهیم برای انجام برخی کارها یا کارهای خانه، مانند مطالعه، کار، تمیز کردن خانه، ورزش یا کاهش وزن، انگیزه داشته باشیم – یا انگیزه بیشتری داشته باشیم. یا برای تغییر شرایط ناخوشایندمان (مثلاً فقر، بیکاری، یک رابطه توهین آمیز). اما سوال اینجاست که چگونه؟ در واقع می خواهیم بدانیم افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی چگونه صورت می گیرد؟ برخی از افراد بر این باورند که برای اینکه انگیزه بیشتری برای تغییر وضعیت خود داشته باشید، باید همه چیز را رد کنید و روحیه جنگندگی خود را به نمایش بگذارید. و اگر در عوض روی پذیرش وقت حال و کسب آرامش درونی کار کنید، انگیزش بهبود وضعیت خود را از دست خواهید داد.

این دیدگاه اشتباه است. ما باید درک کنیم که زندگی در وقت حال مساوی با بی تفاوتی یا استعفا نیست. صرفاً به معنای پذیرش واقعیت موقعیت فعلی و اجازه به احساسات (مانند عصبانیت، غم، ترس) است که فارغ از دلبستگی به آنها یا مبارزه با آنها ایجاد شود و از بین برود. هدر رفت انرژی در تلاش برای کنترل، مقاومت، طرد یا فرار از افکار و احساسات ناخوشایند مربوط به شرایط ناخوشایند به آنها قدرت بیشتری می دهد. و واقعیت را تغییر نمی دهد.

تمرین منظم ذهن آگاهی

افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی

تمرین منظم ذهن آگاهی یکی از راه های پذیرش زمان حال است. تحقیقات مروری بیان می کند روش های تمرکز حواس، حتی وقتی مختصر هستند، ممکن است با افزایش وضوح و افزایش انتظارات از موفقیت، انگیزش را افزایش دهند. نه، ذهن آگاهی یک دارو نیست. با این حال، هنگامی که از راه درست و همراه با تکنیک های رفتاری شناختی و سایر ابزارها استفاده می شود. ذهن آگاهی یک تکنیک مفید برای تقویت انگیزه شما، به ویژه برای دستیابی به اهداف شخصی معنادار و معتبر است. افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی می تواند مسیری درست را برای شما به همراه داشته باشد.

فقدان انگیزه گاهی اوقات نشانه ای از مسائل مربوط به سلامت روان (مانند افسردگی، اسکیزوفرنی) یا همراه با مصرف دارو/مواد مخدر است (مثلاً عوارض جانبی برخی از داروهای ضد افسردگی، اختلال مصرف حشیش)، بنابراین اگر به یک درمانگر مراجعه کنید شرایط بهتری خواهید داشت. اگر دائما با انگیزه کم مبارزه می کنید، این روند ها را فراموش نکنید.

آیا مدیتیشن ذهن آگاهی می تواند به شما در دستیابی به اهداف شخصی کمک کند؟

در طول دو دهه گذشته، مفهوم ذهن آگاهی در رسانه های جریان اصلی و گفتگوهای روزمره جایگاهی پیدا کرده است. ذهن آگاهی با سلامتی و رفاه بیشتر، روابط بهتر و حتی رضایت شغلی بالاتر مرتبط است. با این حال، برخی از تحقیقات اخیر این سوال را مطرح می کنند که آیا مراقبه ذهن آگاهی انگیزه را مختل می کند یا خیر. مطلبی که ما هم در این مقاله بررسی کردیم. یک جلسه کوتاه و 10 دقیقه‌ای میانجی‌گری ذهن‌آگاهی ممکن است انگیزه افراد را برای دستیابی به اهداف شخصی‌ با حفظ یا افزایش بالقوه انگیزه‌ افزایش دهد. با این حال به نظر می رسد که مزایای انگیزشی مدیتیشن تا حدی به درجه ای بستگی دارد که افراد اهداف خود را معنادار و جذاب می دانند.

در حالی که بحث های مداوم بر سر تعریف ذهن آگاهی وجود دارد، یک مفهوم سازی رایج شامل توجه به لحظه حال، عمدی، به شیوه ای باز و بدون قضاوت است. بر اساس این دیدگاه، ذهن آگاهی با کیفیت هایی مانند پذیرش و آگاهی مشخص می شود. از این رو افزایش انگیزه هدف با مدیتیشن ذهن آگاهی به طور دقیق مشخص می شود.

 

 

منابع
newsroompsychologytoday

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا