اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان که بر آموزش تاثیر مثبت می‌گذارد

معلمان در معرض هجوم مداوم روش های آموزشی هستند. روش هایی که نوید بهبود استراتژی های آموزشی و یادگیری دانش آموزان از طریق موسسه، مدرسه، جلسات تیمی، سمینارها و رسانه ها را می دهد. در حالی که برخی از این اطلاعات مفید است، برخی از پیشنهادها، داده های تجربی کمی برای اثبات اثربخشی آنها دارند. در این مقاله از وب سایت همکده ما به بررسی اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان پرداخته ایم. اصولی که تاثیر مثبتی بر آموزش دارد.

در صورتی که قصد بررسی شرایط آموزشی دارید، می توانید با متخصصان مرکز مشاوره همکده در ارتباط باشید. مرکز مشاوره همکده اولین و بزرگ ترین مرکز مشاوره در ایران می باشد. این مرکز ارائه دهنده خدمات حضوری و مشاوره تلفنی روان شناسی می باشد.

اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان که بر آموزش تاثیر مثبت دارد

این اصول در پنج حوزه عملکرد روانشناختی سازماندهی شده اند: شناخت و یادگیری، انگیزه؛ ابعاد اجتماعی و عاطفی؛ زمینه و یادگیری و ارزیابی. هر یک از اصول ذکر شده شامل توضیح مفهوم، ارتباط آن با آموزش و نکات خاص برای معلمان است.

شناخت و یادگیری: دانش آموزان چگونه فکر می کنند و یاد می گیرند؟

تحقیقات زیادی از روانشناسی شناختی و آموزشی نشان داده است که چگونه می توان تفکر و یادگیری را در کلاس درس بهبود بخشید. چند اصل اول برخی از مهمترین یافته ها را در مورد شیوه های معلم که بر رشد دانش آموزان تأثیر می گذارد، ارائه می کند. در ادامه نیز با سایر اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان برخورد می کنیم.

طرز فکر رشد

باورها یا تصورات دانش آموزان در مورد هوش و توانایی بر عملکرد شناختی و یادگیری آنها تأثیر می گذارد. تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که دارای ذهنیت رشد هستند پیشرفت می کنند. می گویند هوش قابل انعطاف است. موفقیت به سطح تلاش مربوط می شود. پس به احتمال زیاد بر اهداف متمرکز می مانند. علیرغم شکست ها ادامه می دهند. یک راه عالی برای شروع سال در کلاس، بحث رشد در مقابل طرز فکر ثابت است. زیرا به دانش آموزان کمک می کند تا درک کنند که چگونه باورهای آنها در مورد هوش می تواند بر موفقیت تحصیلی آنها تأثیر بگذارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ذهنیت های ثابت و در حال رشد و نحوه تأثیر آنها بر عملکرد دانش آموزان، به مرکز مشاوره همکده مراجعه کنید. ویژگی آموزش شخصیت ذهنی را که با موفقیت در ارتباط است از طریق آموزش طرز فکر رشد می توان ایجاد کرد. این مطلب نشان دهنده یکی از اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان است.

دانش قبلی

اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان که بر آموزش تاثیر مثبت می‌گذارد

آنچه دانش آموزان از قبل می دانند بر یادگیری آنها تأثیر می گذارد. تحقیقات نشان می دهد که دانش قبلی بر رشد مفهومی و تغییرات مفهومی در دانش آموزان تأثیر می گذارد. با رشد مفهومی، دانش آموزان به دانش موجود خود می افزایند. با تغییر مفهومی، دانش آموزان تصورات غلط یا اشتباهات موجود را تصحیح می کنند. تسهیل رشد یا تغییر مفهومی مستلزم بدست آوردن سطح پایه دانش دانش آموزان قبل از شروع هر واحد از طریق ارزیابی تکوینی است.

یکی از راه های ارزیابی دانش قبلی شامل شروع واحد با یک لیست کوتاه است. لیستی از از پنج تا ده عبارت درست/غلط و بحث در مورد نتایج. نتایج این بحث می تواند انتخاب تکالیف و فعالیتهایی خاص باشد. تکالیفی که برای تسهیل رشد مفهومی یا تغییر مفهومی مناسب خواهد بود. از دانش قبلی می توان برای کمک به دانش آموزان برای استفاده از دانش پیشین و ایجاد ارتباط بین واحدها در طول دوره استفاده کرد. البته موارد دیگری هم بر یادگیری دانش آموزان اثر دارند.

محدودیت های نظریه های مرحله ای یکی از اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان

رشد و یادگیری شناختی دانش آموزان با مراحل کلی رشد محدود نمی شود. تحقیقات نشان می دهد که رشد و یادگیری شناختی با مراحل کلی رشد محدود نمی شود. برای مربیانی که نظریه مرحله شناختی پیاژه را آموزش می دهند مهم است که به محدودیت های این رویکرد نیز اشاره کنند.

برنامه های درسی اهمیت نظریه لوگ ویگوتسکی در مورد منطقه توسعه پروگزیمال و نقش مهمی را که تعامل با افراد توانمندتر می تواند در یادگیری و رشد داشته باشد، برجسته می کند. مربیان می توانند از این تحقیق برای تسهیل یادگیری با طراحی آموزشی استفاده کنند که از تمایز و گروه بندی توانایی مختلط استفاده می کند. همچنین بسیار مهم است که پیشرفته ترین دانش آموزان این فرصت را داشته باشند که با دیگران کار کنند، از جمله سایر دانش آموزان یا مربی.

زمینه تسهیل کننده یکی از اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان

یادگیری بر اساس زمینه است، بنابراین تعمیم یادگیری در زمینه های جدید خود به خودی نیست، بلکه باید تسهیل شود. رشد دانش آموزان و یادگیری عمیق تر زمانی ایجاد می شود که مربیان به دانش آموزان در انتقال یادگیری از یک زمینه به زمینه دیگر کمک کنند. اگر مربیان بر تمرکز بر یادگیری عمیق وقت بگذارند، دانش آموزان همچنین می توانند یادگیری را به زمینه های جدید تعمیم دهند. یکی از روشهای توسعه این مهارت را ارائه می دهیم. باید از دانش آموزان بخواهیم از درک خود در مورد یک واحد خاص برای ایجاد راه حل های بالقوه برای مشکلات دنیای واقعی استفاده کنند.

تمرین کنید

اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان که بر آموزش تاثیر مثبت می‌گذارد

کسب دانش و مهارت بلند مدت تا حد زیادی به تمرین بستگی دارد. این مسئله یکی از اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان در آموزش است.

این اصل شامل استراتژی های تجربی است. به دانش آموزان کمک می کند تا مطالب آموخته شده را در حافظه بلند مدت رمزگذاری کنند. علاوه بر موارد موجود در واحد حافظه، نمونه هایی از این اصل می تواند به آموزش در طول دوره کمک کند. با صدور ارزیابی تکوینی مکرر از طریق مشکلات عملی، فعالیتها و نمونه آزمونها، مربیان می توانند به دانش آموزان در افزایش دانش، مهارتها و اعتماد به نفس کمک کنند. علاوه بر این، مربیانی که فعالیتهای تمرینی را در فواصل زمانی متفاوت انجام می دهند (تمرین توزیع شده) به دانش آموزان کمک می کنند. باعث می شود به افزایش بیشتر در توانایی بازیابی طولانی مدت دست یابند. آزمونهای عملی باید شامل سوالات باز باشد. آزمون هم به بازیابی دانش موجود و هم به چالش کشیدن کاربرد این اطلاعات در موقعیتها یا زمینه های جدید نیاز دارد. بنابراین اصل چهارم را نیز شامل می شود.

بازخورد

بازخورد روشن، با توضیحی به موقع برای دانش آموزان برای یادگیری مهم است. این اصل اهمیت پاسخ های مربی را برجسته می کند و بهترین روش ارائه بازخورد به دانش آموزان را برای حفظ یا افزایش انگیزه یادگیری نشان می دهد. ارائه بازخورد روشن، توضیحی و به موقع برای دانش آموزان برای یادگیری مهم است. نشریه CPSE با عنوان “استفاده از داده های کلاس درس برای ارائه بازخورد سیستماتیک به دانش آموزان برای بهبود یادگیری” اطلاعات بیشتری در مورد روش های بازخورد از جمله پنج استراتژی کلیدی ارائه می دهد.

خودتنظیمی یکی از اصول روانشاسی یادگیرب دانش آمورام است

خودتنظیمی دانش آموزان در یادگیری و مهارت های خودتنظیمی قابل آموزش است. مهارت های خودتنظیمی شامل توجه، سازماندهی، کنترل خود، برنامه ریزی و استراتژی های حافظه، یادگیری و تعامل را بهبود می بخشد. می توان آنها را از طریق آموزش مستقیم، مدل سازی و سازماندهی کلاس درس آموزش داد. معلمان می توانند روش های سازمانی را الگوبرداری کرده و با برجسته ساختن اهداف یادگیری در شروع و پایان درس، استفاده از تقویم های کلاس درس، برجسته ساختن مفاهیم دشوار که نیاز به تمرین بیشتر دارد پیش رود.

تجزیه پروژه های بزرگ به اجزای قابل مدیریت، استفاده از روبریک های خوب طراحی شده و اجازه دادن به زمان کافی برای پردازش پرسش، جمع بندی و تمرین  نیز مفید است. دانشجویان روانشناسی می توانند این تحقیق را در مورد عادات مطالعه خود استفاده کنند. مانند یادگیری تمرین کنترل خود با محدود کردن حواس پرتی های ارائه شده توسط تلفن های همراه و رسانه های اجتماعی. همچنین می توان دانش آموزان را تشویق کرد تا آزمایش های مربوط به محدودیت توجه را طراحی کنند. سپس پیامدهای عملی نتایج آنها را مورد بحث قرار دهند.

خلاقیت یکی از اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان

می توان خلاقیت دانش آموزان را تقویت کرد. خلاقیت به عنوان یک مهارت مهم برای دنیای فناوری محور قرن 21 در نظر گرفته می شود. چون ویژگی پایداری نیست، می توان آن را آموزش، پرورش و افزایش داد. این اصل روشهای خاصی از ساختاربندی تکالیف را ارائه می دهد. افزایش خلاقیت و ایده هایی برای مدل سازی حل مسئله خلاق توصیف می کند. خلاقیت در کلاس می تواند شامل فرصت های بسیار باشد. خصوصا برای پروژه های تحقیقاتی طراحی شده توسط دانش آموزان، پروژه های ویدئویی، تظاهرات و مدل سازی. برنامه های درسی واحد TOPSS شامل ایده های متنوعی برای جذب دانش آموزان خلاق است.

 انگیزه دانش آموزان چیست؟

اصول روانشناسی یادگیری دانش آموزان که بر آموزش تاثیر مثبت می‌گذارد

دانش آموزانی که دارای انگیزه و علاقه به یادگیری هستند موفق تر هستند. CPSE مهمترین راهها را برای کمک به افزایش انگیزه و تعامل دانش آموزان ترسیم کرده است.

 انگیزه ذاتی

دانش آموزان تمایل دارند از یادگیری لذت ببرند. پس زمانی که برای دستیابی به انگیزه های بیرونی بیشتر انگیزه ذاتی دارند ، بهتر عمل کنند. این اصل بر اینکه چگونه مربیان می توانند انگیزه ذاتی را از طریق تمرینات و فعالیت های کلاسی افزایش دهند استوار است.

حمایت از نیاز اساسی دانش آموزان برای احساس خودمختاری

توجه به این نکته ضروری است که هر چیزی که اهمیت دارد ذاتاً برای همه دانش آموزان انگیزه ایجاد نمی کند. جایی برای انگیزه های بیرونی در آموزش و پرورش وجود دارد. در طول واحد انگیزش، هنگامی که انگیزه های درونی و بیرونی به طور معمول مورد بحث قرار می گیرند اتفاق خاصی است. دانش آموزان می توانند انگیزه های شخصی خود و چگونگی تأثیر آنها بر موفقیت خود را بررسی کنند.

 اهداف تسلط

دانش آموزان در مواجهه با وظایف چالش برانگیز پافشاری می کنند. هنگامی که اهداف تسلط را به جای اهداف عملکردی اتخاذ می کنند، اطلاعات را عمیق تر پردازش می کنند. دانش آموزانی که اهداف تسلط را شکل می دهند، بر دستیابی به مهارت های جدید یا افزایش توانایی های فعلی متمرکز هستند. اما دانش آموزانی که اهداف عملکردی را توسعه می دهند، معمولاً فقط بر نشان دادن توانایی کافی تمرکز می کنند. هنگامی که دانش آموزان اهداف عملکردی خود را تعیین می کنند، تمایل دارند از وظایفی که ممکن است نقاط ضعف را آشکار کند اجتناب کنند. پس فرصت های از دست رفته ای را به وجود آورند که باعث توسعه مهارت های جدید می شود. کسانی که دارای اهداف تسلط هستند، بیشتر به دنبال یادگیری مهارت های جدید و دستیابی به سطوح بالاتری از مهارت ها هستند.

انتظارات معلم

Principles of student learning psychology that have a positive effect on education.

انتظارات معلمان از دانش آموزانشان بر فرصت های یادگیری دانش آموزان، انگیزه آنها و نتایج یادگیری آنها تأثیر می گذارد.‌باور هایی که معلمان در مورد دانش آموزان خود دارند بر فرصت های یادگیری دانش آموزان، انگیزه آنها و نتایج یادگیری آنها تأثیر می گذارد. تحقیقات روانشناختی روش هایی را برای معلمان برای برقراری ارتباط با دانش آموزان ارائه داده. خصوصا انتظارات بالا و جلوگیری از ایجاد پیش بینی های منفی خودکامه. هنگام بحث در مورد پیشگویی های خود تحقق بخش و مطالعه روزنتال و جاکوبسون در واحد روانشناسی اجتماعی،این اصل می تواند توسط معلمان مورد استفاده قرار گیرد. به دانش آموزان نشان می دهند چگونه می توانند از پیشگویی های منفی خودکامه جلوگیری کنند.

منابع:

http://psychlearningcurve.org/these-psychological-principles-will-help-your-students-learn-more-effectively/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا