فرهنگ جمع گرایانه چیست؟

فرهنگ و فرهنگ سازی اولین کار برای رشد یک جامعه یا رشد یک فرد است. وقتی که شما فرهنگ سازی درستی داشته باشید می توانید افراد را برای تغییرات مختلف و برای پیشرفت های بیشتر آماده کنید. یکی از فرهنگ هایی که امروزه در تمام زمینه ها افراد سعی دارند آن را انجام دهند فرهنگ جمع گرایانه یا فرهنگ کار گروهی و کار جمعی است. فرهنگ جمع گرایانه و توصیف ویژگی های آن موضوع امروز ما است و قصد داریم آن را برای شما توضیح دهیم.

فرهنگ

فرهنگ جمع گرایانه چیست؟ | مرکز مشاوره همکده

فرهنگ یکی از عواملی است که می تواند در نحوه تفکر و رفتار افراد تأثیر بگذارد. یکی از عواملی که روانشناسان بین فرهنگی غالباً به مطالعه آن می پردازند، شامل تفاوت ها و شباهت های میان فرهنگ های فردگرا و فرهنگ های جمع گرایانه است. فرهنگ های فردگرایانه فرهنگ هایی هستند که نیازهای فرد را بیش از نیازهای کل گروه تأکید می کنند. در این نوع فرهنگ، مردم مستقل و خود مختار دیده می شوند. رفتار اجتماعی متمایل به نگرش و ترجیحات افراد است. فرهنگ ها در آمریکای شمالی و اروپای غربی تمایل به فرد گرایی دارند.

چند ویژگی مشترک فرهنگ های فردگرایانه عبارتند از:

برای ارتباط با روانشناس کلیک کنید ارتباط با روانشناس
 • وابستگی به دیگران اغلب شرم آور یا زشت تلقی می شود
 • استقلال بسیار ارزشمند است
 • حقوق فردی در مرکز قرار می گیرد
 • مردم اغلب تأکید بیشتری بر برجسته بودن و منحصر به فرد بودن دارند
 • مردم تمایل به اعتماد به نفس دارند
 • حقوق افراد بیشتر از اولویت برخوردار هستند

در فرهنگ های فرد گرایانه، افراد اگر قوی، متکی به خود ، قاطع و مستقل باشند، “خوب” قلمداد می شوند. این در تضاد با فرهنگ های جمع گرایانه است که در آن ویژگی هایی مانند ایثار، اعتماد، سخاوتمندی و کمک به دیگران از اهمیت بیشتری برخوردار است. چند کشور که فرهنگ فردگرا محسوب می شوند عبارتند از ایالات متحده، آلمان، ایرلند، آفریقای جنوبی و استرالیا.

فرهنگ های فردگرایانه در برابر جمع گرایی

فرهنگ جمع گرایانه چیست؟ | مرکز مشاوره همکده

فرهنگ های فردگرا غالباً با فرهنگ های جمع گرایانه بیشتری مقایسه و در تضاد است. در مواردی که جمع گرایی بر اهمیت گروه و همکاری اجتماعی تأکید می کند، فردگرایی به مواردی از جمله موارد زیر اشاره دارد:

 • خودمختاری
 • استقلال
 • خودکفایی
 • منحصر به فرد بودن

در مواردی که افراد در فرهنگ های جمع گرایانه احتمالاً در دوران سختی برای کمک به خانواده و دوستان خود مراجعه می کنند، کسانی که در فرهنگ های فردگرا زندگی می کنند بیشتر به تنهایی پیش می روند. فرهنگ های فردگرایانه تأكید می كنند كه افراد باید بتوانند بدون نیاز به اتكا به كمك های دیگران، خود به تنهایی مشكلات را حل و یا به اهداف خود برسند.

فرهنگ جمع گرایانه چیست؟

فرهنگ های جمع گرایانه بر نیازها و اهداف گروه به طور کلی غالب بر نیازها و خواسته های هر فرد تأکید دارند. در چنین فرهنگ هایی، روابط با سایر اعضای گروه و ارتباط متقابل افراد نقش اساسی در هویت هر شخص دارد. فرهنگ ها در آسیا، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و آفریقا بیشتر جمع گرایانه هستند. کشورهایی که جمع گرایی در آن ها در  نظر گرفته می شوند شامل ژاپن، چین، کره، تایوان، ونزوئلا، گواتمال ، اندونزی، اکوادو ، آرژانتین، برزیل و هند هستند.

در زمینه فرهنگ جمع گرایانه ایده این بود که مردم در بعضی از فرهنگ ها فقط بیشتر توافق می کنند. آن ها رضایت بیشتری دارند. آن ها با “من اغلب” کار خودم را انجام می دهم “و” برای من، لذت بردن از وقت با دیگران است “موافق خواهند بود، حتی اگر محققان این دو جمله را برای اندازه گیری دو نگرش مخالف طراحی کرده باشند، برای حل این مشکل، محققان باید تحلیل های خود را تنظیم کنند و از نظر آماری میزان رضایت افراد را کنترل کنند.

صفات فرهنگ جمع گرایی

چند ویژگی مشترک فرهنگ جمع گرایی عبارتند از:

 • قواعد اجتماعی بر ارتقا فرد در زمینه ازخودگذشتگی و ترجیح دادن نیازهای جامعه از نیازهای فردی متمرکز است.
 • کار به عنوان یک گروه و حمایت از دیگران ضروری است.
 • مردم تشویق می شوند که بهترین کارها را برای جامعه انجام دهند.
 • خانواده ها و اجتماعات نقشی اساسی دارند.
 • تأکید بیشتر بر اهداف مشترک بیش از کارهای فردی است.

در فرهنگ های جمع گرایانه، افراد اگر سخاوتمند، کمک کننده، قابل اعتماد و توجه به نیاز های دیگران باشند ، “خوب” قلمداد می شوند. این در تضاد با فرهنگ های فرد گرایانه است که غالباً بر خصوصیاتی مانند قاطعیت و استقلال تأکید بیشتری دارند.

فرهنگ های جمع گرایانه چگونه تفاوت ایجاد می کنند؟

فرهنگ جمع گرایانه چیست؟ | مرکز مشاوره همکده

فرهنگ های جمع گرایانه معمولاً در تقابل با فرهنگ های فرد گرایانه است. جمع گرایی بر اهمیت جامعه تأکید می کند، در حالی که فردگرایی بر حقوق و نگرانی های هر فرد متمرکز است. در مواردی که وحدت و ازخودگذشتگی در فرهنگهای جمع گرایانه از ویژگی های ارزشمندی است، در فرهنگ های فرد گرایانه استقلال و هویت شخصی بسیار مورد تأکید قرار می گیرد. این اختلافات فرهنگی فراگیر است و می تواند بسیاری از جنبه های عملکرد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

چگونگی خرید، لباس پوشیدن، یادگیری و تجارت توسط مردم، همگی می تواند تحت تأثیر فرهنگ جمع گرایی یا فردگرایی باشد. به عنوان مثال، کارگرانی که در یک فرهنگ جمع گرایانه زندگی می کنند ممکن است تلاش کنند تا خوشبختی خود را برای منافع بیشتر گروه فدا کنند. از طرف دیگر، کسانی که از فرهنگ های فردگرا هستند، ممکن است احساس کنند که رفاه و اهداف آن ها اهمیت بیشتری دارد.

تأثیر بر رفتار

روان شناسان بین فرهنگی چگونگی تأثیر این تفاوت های فرهنگی بر جنبه های مختلف رفتار را بررسی می کنند. آن ها در بسیاری از زمینه های رفتاری تأثیراتی می بینند. برای اطلاع بیشتر از این تاثیرات می توانید به مرکز مشاوره همکده مراجعه نمایید. مرکز مشاوره همکده اولین و بزرگ ترین مرکز مشاوره در ایران و ارائه دهنده خدمات روان شناسی به صورت حضوری و مشاوره تلفنی روان شناسی می باشد.

درک خود

فرهنگ بر نحوه رفتار افراد و همچنین خودپنداره آن ها تأثیر می گذارد. کسانی که در فرهنگ های فرد گرایانه هستند ممکن است خود را از نظر ویژگی ها رفتاری  و ویژگی های شخصیتی توصیف کنند (به عنوان مثال، “من باهوش، شوخ، ورزشکار و مهربان هستم”). از طرف دیگر، کسانی که از فرهنگ های جمع گرایی هستند، به احتمال زیاد خود را از نظر روابط اجتماعی و نقش هایشان توصیف می کنند (به عنوان مثال، “من یک پسر، برادر و دوست خوب هستم”).

روابط

تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ های جمع گرایانه با تحرک رابطه ای کم همراه هستند، اصطلاحی برای توصیف اینکه افراد جامعه چه تعداد فرصت برای برقراری ارتباط با افراد مورد نظر خود را دارند. تحرک رابطه ای کم به این معنی است که روابط افراد پایدار ، قوی و طولانی مدت است. این روابط معمولاً به دلیل عواملی مانند خانواده و منطقه جغرافیایی به جای انتخاب شخصی شکل می گیرد. در یک فرهنگ جمع گرایی، ایجاد روابط با افراد جدید دشوار است، بخشی از این دلیل است که ملاقات آن ها به طور کلی دشوارتر است. غریبه ها بیشتر از کسانی که از فرهنگ های فردگرایانه هستند، برای کسانی که از یک فرهنگ جمع گرایانه هستند غریبه باقی می مانند.

حفظ هماهنگی در روابط بین فردی از اهمیت بیشتری در فرهنگ جمع گرایی برخوردار است. احتمالاً به این دلیل است که این روابط بسیار طولانی مدت بوده و تغییر در آن ها بسیار دشوار است. عدم رعایت صلح می تواند برای همه افراد درگیر نارضایتی طولانی مدت باشد. به طور متناقضی، این بدان معنی است که افراد در فرهنگ های فرد گرایانه تلاش و انرژی بیشتری را صرف فعال کردن روابط نزدیک، اغلب از طریق افزایش افشای خود و صمیمیت بیشتر می کنند. برخلاف فرهنگ های جمع گرایانه که انتظار می رود روابط پایدار بیشتر باشد، روابط در فرهنگ های فردگرایانه تمایل بیشتری به ضعف و شکنندگی دارند. مردم باید تلاش بیشتری برای حفظ این روابط داشته باشند.

مطابقت

اختلافات فرهنگی نیز بر انگیزه برجستگی یا تطابق با بقیه افراد در گروه تأثیر می گذارد . در یک آزمایش، از شرکت کنندگان فرهنگ های آمریکایی و ژاپنی خواسته شد که قلم انتخاب کنند. اکثر قلم ها با چند گزینه در رنگ های مختلف یک رنگ بودند. بیشتر شرکت کنندگان آمریکایی خودکارهای نادر رنگی را انتخاب کردند. از طرف دیگر، شرکت کنندگان ژاپنی به احتمال زیاد رایج ترین قلم رنگی را انتخاب می کنند، حتی اگر قلم های نادر را ترجیح دهند.

چرا مردم حس مطابقت را دارند؟

فرهنگ جمع گرایانه چیست؟ | مرکز مشاوره همکده

اضطراب اجتماعی

تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ های جمع گرایانه رفتارهای اجتماعی را با کمال استقبال پذیرفته اند. افراد در این فرهنگ ها در مقایسه با فرهنگ های فردگرایانه سطح بالاتری از اضطراب اجتماعی را نشان می دهند. با این حال، ممکن است ارزشهای جمع گرایانه نباشد که در این امر سهیم بوده اند. به عنوان مثال، افراد در کشورهای آمریکای لاتین نسبت به مردم کشورهای آسیای شرقی، سطح اضطراب اجتماعی کمتری نشان می دهند. محققان پیشنهاد می کنند که این ممکن است به دلیل تأکید بر هماهنگی گروهی و ارزش بالاتر بر کیفیتی از جمله جامعه پذیری باشد. عواملی که می توانند به کاهش اضطراب اجتماعی کمک کنند.

حمایت اجتماعی

هنگامی که افراد در فرهنگ های جمع گرایانه با استرس روبرو می شوند، کمتر از کسانی که در فرهنگ های فردگرا هستند، می توانند در مورد مشکلات خود با عزیزان صحبت کنند. تحقیقات حاکی از آن است که افراد از فرهنگ های جمع گرایانه تمایل بیشتری به بحث در مورد عوامل استرس زا با افرادی که به آن ها نزدیکتر هستند، ندارند زیرا از عواقب بالقوه منفی رابطه ای برخوردارند. در عوض، مردم اغلب به دنبال چیزی هستند که به عنوان حمایت اجتماعی ضمنی شناخته می شود. این شامل صرف وقت با افراد حامی و بدون پرداختن به منبع استرس است.

منابع
.verywellmind.compsychologicalscience.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا