معنی اعتماد به نفس چیست؟

 

معنی اعتماد به نفس یک رفتار ساختنی است. برای رسیدن به اهداف شخصی خود و واقعاً خوشبخت ساختن خود ، باید اعتماد به نفس و احترام به خود را توسعه داده و حفظ کنیم. برای انجام این کار باید تفاوت بین اعتماد به نفس دنیوی و اعتماد به نفس واقعی را درک کنیم و بتوانیم اعتماد به نفس را از اهداف خودخواهانه ای که مانع از تحقق آرزوی خوشبختی واقعی می شوند ، تشخیص دهیم. با استفاده از روش های آزمایش شده می توانیم اعتماد به نفس خود را تقویت و محکم کنیم تا پایدار و ماندگار بماند.  برای یادگیری روش های افزایش اعتماد به نفس به مرکز مشاوره همکده، اولین و بزرگ ترین مرکز مشاوره مراجعه نمایید. شما می توانید از خدمات حضوری و مشاوره تلفنی روان شناسی استفاده کنید.

معنی اعتماد به نفس

این اصطلاح احتمالاً خارج از تحقیقات روان شناختی برای مفاهیم مرتبط استفاده می شود ، اما هنوز هم در مورد اینکه اعتماد به نفس دقیقاً چیست ، سردرگمی وجود دارد.  یکی از منابع مورد استناد در مورد اعتماد به نفس ، آن را صرفاً ایمان به خود می داند. مقاله مشهور دیگری اعتماد به نفس را به عنوان انتظارات فرد از عملکرد و ارزیابی خود از توانایی ها و عملکرد قبلی تعریف می کند. سرانجام ، با مجموعه تحقیقات ویژه ای، روان شناسان ، اعتماد به نفس را باور و اعتقاد فرد به توانایی ها ، ظرفیت ها و قضاوت های خود یا اعتقاد به اینکه می تواند با موفقیت با چالش ها و خواسته های روزمره روبرو شود تعریف می کنند. اعتماد به نفس شادی بیشتری به همراه دارد.

به طور معمول ، وقتی به توانایی های خود اطمینان دارید ، به دلیل موفقیت هایتان شادتر خواهید بود. وقتی احساس بهتری نسبت به توانایی های خود دارید ، از انرژی و انگیزه بیشتری برای اقدام و دستیابی به اهداف خود برخوردار هستید. بنابراین اعتماد به نفس از نظر تمرکز بر عملکرد آینده فرد ، روند خودکاری بر موفقیت است. با این حال ، به نظر می رسد بر اساس عملکرد قبلی است ، و بنابراین به تعبیری ، نیز بر گذشته تمرکز دارد. بسیاری از روانشناسان هنگام بررسی اعتقادات فرد در مورد توانایی های وی در مورد یک کار خاص یا مجموعه ای از وظایف ، به کارایی خود فرد مراجعه می کنند. در حالی که بیشتر، از اعتماد به نفس به عنوان یک ویژگی گسترده تر و پایدارتر در مورد برداشت های فرد از توانایی کلی وی یاد می شود.

معنی اعتماد به نفس قوی و معتبر چیست؟

اگر صادقانه به زندگی خود و اطرافیانمان نگاه کنیم ، خواهیم دید که در جستجوی خوشبختی بیشتر وقت و انرژی خود را صرف بهبود شرایط خارجی می کنیم ، از جمله افزایش ثروت و دارایی ، افزایش اعتبار یا یافتن یک شریک بهتر. با این حال ، از طریق تجربه خود می بینیم که حتی اگر در دستیابی به این شرایط بیرونی موفق باشیم ، هرگز از خوشبختی پایداری که همه آرزو می کنیم برخوردار نخواهیم شد. اگر بخواهیم اعتماد به نفس خود را بر اساس توانایی خود در به دست آوردن شرایط بهتر دنیایی یا “اعتماد به نفس دنیوی” توسعه دهیم ، همیشه احساس ناقص بودن و ناامیدی خواهیم داشت.

اعتماد به نفس دنیوی هرگز به طور کامل تحقق نخواهد یافت و پایدار نخواهد ماند زیرا هرگز نمی توانیم به طور کامل از شرایط و دستاوردهای دنیوی خود راضی باشیم یا آنها را حفظ کنیم. از زمان تکامل این جهان ، بشر تقریباً تمام وقت و انرژی خود را صرف بهبود شرایط خارجی در جستجوی خوشبختی و راه حلی برای مشکلات خود کرده است. اما سوال اصلی اینجاست که نتیجه چه بوده است؟ به جای اینکه آرزو های آنها برآورده شود تجربه های  خوشبختی و آرامش آن ها در زندگی در حال کاهش است ،بنابراین رنج ها و مشکلات انسانی همچنان افزایش می یابد. این به وضوح نشان می دهد که تاکنون ما روش درستی برای کاهش مشکلات و افزایش شادی پیدا نکرده ایم.

چگونه با استفاده از اعتماد به نفس زندگی خودمان را متحول کنیم؟

با این وجود نوعی اعتماد به نفس وجود دارد که کاملاً از آرزوهای دنیوی فارغ است. اعتماد به نفس معتبر براساس خواسته ما برای دستیابی به اهداف معنوی است و هرگز نمی تواند منجر به آسیب یا نارضایتی شود.  به عنوان مثال ، اعتماد به نفس مبتنی بر تمایل به نفع دیگران از طریق افزایش عشق و دلسوزی نسبت به آنها قوی و پایدار خواهد بود و همیشه به نتایج خوبی منجر می شود. اعتماد به نفس مبتنی بر آرزوهای معنوی ، زندگی انسان را گرانبها و معنی دار می کند زیرا اهداف معنوی تنها شرایطی هستند که در واقع به سعادت پایدار مورد نظر ما منجر می شوند.

اگر از زندگی انسانی خود برای دستیابی به تحقق معنوی استفاده کنیم ، این امر بسیار معنادار می شود. با استفاده از این روش ، ما توانایی و پیشرفت کامل خود را از حالت یک موجود عادی و نادان به یک موجود کاملاً معنوی یعنی عالی ترین موجودات ، تحقق می بخشیم.  وقتی این کار را انجام دادیم ، قدرت بهره مندی بدون استثنا از همه موجودات زنده را خواهیم داشت. بنابراین ، با استفاده از زندگی انسانی خود برای دستیابی به تحقق معنوی ، می توانیم تمام مشکلات انسانی خود را حل کنیم و تمام خواسته های خود و دیگران را برآورده کنیم. با درک این موضوع می توان دریافت که اعتماد به نفس واقعی تنها با دستیابی به تحقق معنوی از طریق رشد درونی حاصل می شود.

اهمیت داشتن معنی اعتماد به نفس و اهمیت دادن به خود

علاوه بر درک این که اعتماد به نفس واقعی چیست، باید از اشتباه گرفتن آن با هر نوع خودخواهی یا قصد مضر نیز جلوگیری کنیم. دانشمندان بر این اعتقاد دارند که بین عزت نفس و اعتماد به نفس تفاوت هایی وجود دارد. ممکن است بعضی اوقات عزت نفس را با اعتماد به نفس و اطمینان به خود اشتباه بگیریم ، اما در حقیقت آنها کاملاً به هم ربطی ندارند. بخاطر عزت نفس نیست که ما همیشه بهترین چیزها را برای خود می خواهیم .

بخاطر احترام به خود نیست که دیگران را گول می زنیم یا استثمار می کنیم ، یا در مسئولیت هایمان در قبال آنها کوتاهی می کنیم. اگر صادقانه بررسی کنیم خواهیم دید، این عزت نفس ماست که باعث می شود ما به گونه ای عمل کنیم که بهبودی فکری را از ما بگیرد و اعتماد به نفس ما را از بین ببرد. برخی از افراد با عزت نفس خود را به اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر سوق می دهند و در نتیجه روند احترام به خود را کاملا از دست می دهند.  بنابراین، اعتماد به نفس معتبر با ذهنهای خودخواهانه مانند عزت نفس مخلوط نیست ، بلکه با ذهن های مفیدی همراه است که فقط به سعادت خود و دیگران منجر می شوند.

در ادامه به تعریف عزت نفس و اهمیت آن در سبک زندگی افراد می پردازیم.

عزت نفس چیست؟

موثرترین ارائه ها در تحقیقات عزت نفس ، مسلماً مربوط به موریس روزنبرگ و ناتانیل براندن بودند. دانشمندی به نام روزنبرگ در کتاب خود ، جامعه و تصویر بزرگسالان از نوجوان ، در مورد عزت نفس افراد بحث کرد و مقدمات بسیار پرکاربردی را معرفی کرد. اما در روان شناسی، اصطلاح عزت نفس برای توصیف احساس کلی ارزش شخصی  فرد به کار می رود.  به عبارت دیگر ، چقدر قدر خودتان را می دانید و دوست دارید. این شامل باورهای مختلفی درباره خود ، مانند ارزیابی ظاهر ، عقاید ، عواطف و رفتارهای خودتان است. عزت نفس اغلب به عنوان یک ویژگی شخصیتی دیده می شود ، این بدان معنی است که تمایل به پایداری و دوام دارد.

چرا عزت نفس مهم است؟

عزت نفس می تواند در انگیزه و موفقیت شما در طول زندگی نقش بسزایی داشته باشد. عزت نفس پایین ممکن است شما را از موفقیت در مدرسه یا محل کار باز دارد زیرا شما خودتان را قادر به موفقیت نمی دانید. در مقابل ، داشتن عزت نفس درست می تواند به شما کمک کند تا به موفقیت برسید زیرا زندگی را با نگرشی مثبت و قاطعانه هدایت می کنید و معتقد هستید که می توانید به اهداف خود برسید.

چند تمرین برای افزایش اعتماد به نفس

برای اعتماد به نفس بیشتر به نحوه ایستادن و نشستن خود دقت کنید.

امی کودی ، روانشناس دانشگاه هاروارد و دیگر روان شناسان ، تأثیرات مثبت وضعیت های بدن را بر روی هورمون های ما بررسی کرده اند. به دنبال احساس اعتماد به نفس باشید و تمرین کنید که آنها را بیشتر در بدن احساس کنید. پاهای خود را روی زمین احساس کنید ، بدن خود را آرام و رها نگه دارید. سلطنتی فکر کنید.

ذهن اگاهی را در خود تقویت کنید.

ثابت شده است که ذهن آگاهی فواید قابل توجهی برای سلامت جسمی و روانی شما دارد. می توانید ذهن آگاهی را در هر زمان و هر مکان تمرین کنید. با دنبال کردن این مراحل می توانید همین حالا امتحان کنید:

  • از اطراف و پیرامون خود آگاه شوید.  یعنی شروع به مشاهده خود و محیط پیرامون خود کنید.
  • با احساس بدن ، احساس پاها و دست ها ، شکم و سینه ، بازوها ، گردن و سر خود را شروع کنید.

به طور منظم ورزش کنید.

ورزش تأثیر زیادی در اعتماد به نفس دارد. ورزش منظم باعث ترشح اندورفین می شود که به نوبه خود با گیرنده های موجود در مغز ارتباط برقرار می کند ، که باعث ایجاد یک حالت ذهنی دلپذیر می شود و به نوبه خود ، شما از نظر مثبت تری خود را مشاهده خواهید کرد.

منابع
kadampa.org/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا