چگونه عادت ها شکل می گیرند؟

عادت های افراد در دنیا متفاوت هستند. هر شخصی چه دوست شما چه در خانواده شما ممکن است عادت های مختلفی را ارائه دهند. برخی ها عادت های بدی دارند و برخی هم عادت های خوب دارند. البته عادت ها اگر بیش از حد باشند چه خوب و چه بد بسیار می تواند آسیب زا باشد. آسیب های رفتاری دلایل مختلفی دارد. نحوه شکل گیری عادت ها در دنیا متفاوت است. هر فردی به علت این که در خانواده های مختلف به دنیا می آید دارای عادات رفتاری مختلف است. ما می خواهیم بدانیم چگونه عادت ها شکل می گیرند؟

این فرآیند به دلیل این است که خانواده ها فراهنگ هایشان با هم متفاوت است. برای مثال یک نوع رفتار و عادات ممکن است در یک مکان مرسوم باشد اما همین رفتار در کشوری دیگر جرم محسوب شود. به عنوان مثالی دیگر در کشور خودمان خوردن مشروبات الکلی از نظر اسلام حرام است و جرم محسوب می شود اما در کشور های اروپایی این گونه نیست. 

نظر فیلسوفان در باره عادات

فیلسوف فرانسوی راوایسون (1838/2008) در مقاله خود درباره عادت، تحقیقات بسیار زیادی انجام داد. این تحقیقات اما به گونه ای از یک سری فرضیه های مرموز صحبت می کند. نحوه بروز عادت یعنی اعمالی که با گذشت زمان تکرار می شوند، به تدریج تبدیل به عادت هایی می شوند و زندگی کنجکاوی برای فرد ایجاد می کنند.

همه عادت ها با ذهنیت رشد نمی کنند

راوایسون بیشتر شیفته عادت های مثبت یا سازگار بود، عادت هایی که ما با ذکاوت خودمان باید آن ها را ایجاد کنیم.  البته همه عادت ها با ذهنیت رشد نمی کنند. برخی از عادت ها به طور ناخودآگاه، از استرس داخلی یا خارجی ایجاد می شوند. این ها عادت های منفی یا ناسازگار هستند.

نظر دانشمندان علوم مغز و اعصاب در مورد عادات

چگونه عادت ها شکل می گیرند؟

دانشمندان علوم مغز و اعصاب همچنین در مورد عادات، از جمله چگونگی شکل گیری عادات مثبت و چگونگی ترک عادت منفی، گفته های زیادی داشته اند. ما به بررسی نظرات و تحقیقات خواهیم پرداخت و سپس به این سوال پاسخ خواهیم داد که چگونه عادت ها شکل می گیرند؟

تمرینات دستیابی به اهداف برای بهتر شدن عادات

شما می توانید برای بهتر شدن عادات خود در طول زندگی سه تمرین دستیابی به هدف را در سایت های مختلف  انجام دهید. این تمرینات دقیق و مبتنی بر علم به شما یا مشتریانتان کمک می کند تا اهداف عملی را ایجاد کرده و در ایجاد تکنیک های پایدار به تکنیک ها مسلط شوند. به مسئله شکل گیری عادت می توان از یک منظر علمی یا یک موضوع ذهنی و تجربی تری پرداخت.

تجربه ذهنی شکل گیری عادت

برگسون فیلسوف فرانسوی بود که از بحث قبلی راوایسون در مورد عادات و شکل گیری آن ها نشانه هایی گرفت. برگسون (1911) درباره عادات فعال و منفعل نوشت.

عادت های منفعل چیست؟

عادت های منفعل از قرار گرفتن در معرض چیزهایی ناشی می شود که سرانجام به آن ها عادت می کنیم. کوهنوردان با ارتفاع زیاد با بالا رفتن از 7000 فوت، بدن خود را به تدریج با سطوح پایین اکسیژن موجود سازگار می کنند.

عادت های فعال چیست؟

عادت های فعال، عادت هایی هستند که با قصد و تلاش مکرر در آن ها ایجاد می شوند و به عنوان مهارتی تبلور می یابند که با اندیشه اندک یا فکر کم انجام می دهیم. یک ژیمناست راه رفتن، پریدن و تلنگر زدن روی یک طناب باریک را تمرین می کند تا جایی که بتواند همه این مانورها را بدون سقوط و بدون دردسر انجام دهد.

عادت ها به عنوان مهارت می توانند به عنوان سکوی پرشی برای خلاقیت دیده شوند.

همچنین عادت ها به عنوان مهارت می توانند به عنوان سکوی پرشی برای خلاقیت دیده شوند. براساس آن چه معمولاً می توانیم انجام دهیم، به موفقیت های جدیدی می رسیم، مانند زمانی که یک نوازنده جاز نواختن یک ملودی اساسی را ریشه می زند، سپس نت های جدید و ماجراجویانه ای را در ادامه موضوع اصلی بداهه می کند.

نکته ای در این زمینه که چگونه عادت ها شکل می گیرند؟

دیدگاه علمی در مورد شکل گیری عادات امروز با تحقیقات علوم اعصاب مثال زدنی است. این تحقیق مسیرهای اساسی مغز را که در ایجاد عادت نقش دارند برجسته کرده است.

علوم اعصاب شکل گیری عادت

وقتی برای اولین بار بستن کفش خود را یاد می گیرید، تلاش ها کاملاً آگاهانه و متفکرانه انجام شده اند. وقتی این مهارت را تمرین می کنید، به یک عادت تبدیل می شود، کاری که می توانید به راحتی و به صورت خودکار انجام دهید، حتی در هنگام فکر کردن به چیزهای دیگر هم انجام این کار برای شما آسان خواهد بود.

چگونه اقدامات آگاهانه و هدفمند به عادت تبدیل می شوند؟

چگونه عادت ها شکل می گیرند؟

علوم اعصاب پرسیده است که چگونه اقدامات آگاهانه و هدفمند به عادت تبدیل می شوند. سرنخ هایی از رمز و راز شکل گیری عادت را می توان در یک منطقه باستانی از مغز به نام گانگلیون پایه یافت. گانگلیون های پایه ساختارهای عمیقی در نزدیکی پایه مغز هستند که در اوایل تکامل سیستم عصبی ما ایجاد شده اند.

تاثیرات ساختارهای گانگلیون در مغز

این ساختارها در هماهنگی انواع حرکات ارادی، از جمله حرکات پیچیده مربوط به راه رفتن، دویدن، غذا خوردن، صحبت کردن و گرفتن و دستکاری با دست و … نقش اصلی را دارند. گانگلیون پایه، همراه با لوب پیشانی مغز یا بخش  “اجرایی”، همچنین از بین گزینه های زیادی که در یک شرایط خاص وجود دارد، به انجام وظیفه مهم انتخاب سریع نوع حرکت باید کمک کند.

مثالی در ارتباط با این زمینه که چگونه عادت ها شکل می گیرند؟

وقتی با ببری رو به رو می شوید که ناگهان از بوته ها بیرون می آید، چه کاری باید انجام دهید؟ باید بی حرکت بایستید، بدوید تا از درخت بالا بروید، یا در رودخانه با شنا حرکت کنید و امیدوار باشید که ببر قادر به شنا نباشد؟ برنامه حرکتی انتخاب شده در این مرحله ممکن است تعیین کند که آیا شما ژن های خود را به فرزندان منتقل می کنید یا خیر.

حرکات در هنگام یادگیری یا عادت بسیار موثر هستند

از آن جا که حرکات در هنگام یادگیری یا عادت بسیار موثر هستند، گانگلیون های پایه نیز در تشکیل عادت بسیار نقش دارند. به نظر می رسد برخی از عادات از طریق تعامل بین دو مسیر گانگلیون پایه مشخص ایجاد می شوند.  یکی از این مسیرها تداعی است. این فرآیند آگاهانه اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به اهدافی مانند گرم ماندن، یافتن غذا، همسریابی و بیان هنری را جمع آوری می کند.

مسیر دوم برای ذخیره عادات در ذهن

مسیر دوم اتوماتیک تر است. این مسیر آن درس هایی را که از اولین مسیر آموخته شده می گیرید و آن ها را در مجموعه ای از عادات ذخیره شده در ذهن خود گنجانده می کنید. این عادات پس از آن که در صورت مشخص شدن شرایطی ایجاد شود، قابل فراخوانی هستند.

مثالی در ارتباط با این زمینه

هنگامی که قبل از دویدن به حالت خم می نشینم، این عادت در هنگام پوشیدن کفش هایمان هم ممکن است ایجاد شود، این عادات در واقع در یک دنباله ای از اقدامات کاملاً آموخته شده و اغلب خودکار است.

یکی دیگر از جنبه های اصلی شکل گیری عادت، تقویت کننده های مثبت است

یکی دیگر از جنبه های اصلی شکل گیری عادت، تقویت کننده های مثبت است. برای این که یک فعالیت به یک عادت تبدیل شود، باید نه تنها اغلب تکرار شود، بلکه به طور مثبت تقویت شود. این اتفاق بسیار می تواند به عادات شما نیز کمک می کند. ما می توانیم از طریق پاداش خارجی، مانند پول، غذا یا ستایش، عادات مثبت را تقویت کنیم. ما می خواهیم بدانیم که چگونه عادت ها شکل می گیرند؟

آزاد شدن دوپامین

چنین تجربیاتی باعث آزاد شدن دوپامین، یکی از مواد شیمیایی عصبی مورد علاقه “احساس خوب” مغز می شود. ترشحات مفید دوپامین می تواند از طریق عوامل داخلی نیز اتفاق بیفتد، مانند این که خود را در رسیدن به یک هدف بزرگ تصور کنید.

ترشح دوپامین به چه چیزی بستگی دارد؟

چگونه عادت ها شکل می گیرند؟

نشان داده شده است که ترشح دوپامین به سلول های عصبی درون سیستم لیمبیک، یک مدار مغز باستانی دیگر که احساسات و تجربه پاداش را پردازش می کند، بستگی دارد. سیستم لیمبیک ارتباط عمیقی با گانگلیون های پایه دارد و می تواند خاطرات و عادت های ما را با ارزش احساسی و پاداشی در ذهن حک می کند.

روانشناسی پشت عادت ها: 3 نظریه

ویلیام جیمز، فیلسوف آمریکایی، کمک‌ های اولیه ای به نظریه عادت کرد که هنوز هم طنین انداز است. جیمز (1914) عادت را نتیجه تکرار همان انجام عمل  به صورت بارها و بارها، در شرایط مشابه، می داند تا زمانی که در مدار مغز ما ریشه دواند.

عادات ریشه دار از نظر ویلیام جیمز

وی همچنین معتقد بود که عادات ریشه دار به طور خودکار در برابر نشانه های قوی مرتبط با شکل گیری آن ها به وجود می آیند. هنگام ورود به اتاق تاریک خود، اتاق و تاریکی عادت خودکار دستیابی به کلید نور توسط شما را نشان می دهد. رفتار شناسانی مانند B. F. Skinner با مطالعات حیوانی که بر چگونگی تقویت عادت توسط پاداش ها تأکید می کنند، بینش جیمز را در مورد عادت گسترش می دهند و آن را قبول می کنند.

منابع
positivepsychology.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا