ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش بچه دار شدن

در مقالات بسیاری به این مفهوم پرداخته شده است که آیا ویژگی های ناپسند اجتماعی که به عنوان سه گانه تاریک شناخته می شوند، به معنای تکاملی سازگار هستند؟ یا اینکه آیا آنها آسیب شناسی هستند که آمادگی باروری فرد را کاهش می دهند؟ در این مقاله از وب سایت مرکز مشاوره همکده به بررسی این مطلب می پردازیم‌ که ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش بچه دار شدن چیست؟ مرکز مشاوره همکده اولین و بزرگ ترین مرکز مشاوره در ایران است. این مرکز ارائه دهنده خدمات حضوری و مشاوره تلفنی روان شناسی می باشد.

ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش به بچه دار شدن

افرادی که دارای ویژگی های ضداجتماعی هستند در مورد تولید مثل چه فکر می کنند؟ به طور خلاصه، شواهدی مورد بحث قرار می گیرد که نشان می دهد اگرچه خودشیفتگی (یعنی احساس بزرگ برتری خود) از جنبه های مختلف سازگار است، روان‌پریشی و ماکیاولیسم (یعنی بی‌اعتنایی بی‌رحمانه به حقوق دیگران و رویکرد بدبینانه و دستکاری‌کننده به تعامل اجتماعی، به ترتیب) به نظر می رسد ناسازگارتر هستند. در این مقاله، همچنین یک مطالعه اخیر (Schönegger, 2021) را مورد بحث قرار می دهیم. اینکه ویژگی های سه‌گانه تاریک را با ضد ناتالیسم مرتبط می کند. این دیدگاه که تولید مثل از نظر اخلاقی اشتباه است دارای اهمیت ویژه ای در شرایط گوناگون می باشد. پیشنهاد می  شود که این ویژگی‌ ها، به‌ ویژه روان‌پریشی و ماکیاولیسم، ممکن است با تقویت تناسب تولید مثل کاهش پیدا کنند. نگرش منفی نسبت به بچه دار شدن می تواند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد.

چگونه ویژگی های سه گانه تاریک با تعداد فرزندان افراد مرتبط است؟

هدف ما در این مقاله ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش بچه دار شدن است. ارتباط مستقیم با پرسش تناسب تولید مثل، تعداد فرزندانی است که یک فرد داشته است. تحقیقات کمی بررسی کرده است که چگونه صفات تیره با این نتیجه مرتبط هستند، با نتایج تا حدودی متفاوت. مطالعه‌ای که روان‌پریشی را در زندانیان مرد صرب مورد بررسی قرار داد، نشان داد که ویژگی های روان‌پریشی بین‌فردی (مانند جذابیت ظاهری/ درونی، دستکاری، حس بزرگ دیدن خود) با داشتن فرزندان بیشتر مرتبط است‌. در حالی که سایر ویژگی های روان‌پریشی مربوط به کمبودهای عاطفی (مانند عدم همدلی، سنگدلی) و سبک زندگی نامنظم (مثلاً فقدان اهداف واقع بینانه و بلندمدت، تکانشگری) با داشتن فرزندان کمتر مرتبط بود.

از سوی دیگر، بررسی مردان و زنان از جمعیت عمومی به جای زندانیان، نشان داد که افرادی که دارای روان‌پریشی بالا بودند، فرزندان کمتری داشتند، در حالی که مردان و نه زنانی که دارای خودشیفتگی بالا بودند، فرزندان بیشتری داشتند. ماکیاولیسم هم تأثیری نداشت. در عین حال نویسنده پیشنهاد کرد که مردان خودشیفته ممکن است فرزندان بیشتری داشته باشند‌. زیرا زنان آنها را به عنوان همسری با موقعیت بالاتر می بینند. آنها را هم برای شراکت طولانی مدت و هم برای روابط خارج از ازدواج انتخاب می کنند. از سوی دیگر، روان‌پریشی با سلامت جنسی ضعیف‌تر (به عنوان مثال، افزایش نرخ بیماری های مقاربتی) مرتبط است که ممکن است بر باروری تأثیر منفی بگذارد.

ضد تولد بودن، سه گانه تاریک و افسردگی

ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش بچه دار شدن بسیار عمیق و چالش برانگیز است. موضوع دیگری که ممکن است به تناسب باروری مرتبط باشد، نگرش فرد نسبت به بچه دار شدن است. به ویژه، اینکه آیا فکر می کند تولید مثل خوب است یا بد. اگرچه ممکن است شگفت انگیز به نظر برسد، برخی از فیلسوفان به طور جدی به این موضوع استدلال کرده اند. به‌ ویژه، دیوید بناتار، نویسنده کتاب «بهتر است هرگز نبوده‌ایم: مضرات به دنیا آمدن،» (به طور خلاصه) استدلال می کند که هستی متضمن درد و رنج است. در حالی که نیستی چنین نیست. از این رو هستی از نیستی بدتر است. بنابراین آوردن مردم به دنیا از نظر اخلاقی اشتباه است.  البته این مطلب در مقاله های بسیار دیگری هم مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر چه دیدگاه های بناتار به طور گسترده به اشتراک گذاشته نمی شود، آنها الهام گرفته از یک مطالعه اخیر، برای یافتن اینکه چقدر دیدگاه های ضد ناتالیست در بین افراد عادی رایج است. و اینکه آیا آنها با صفات سه گانه تیره و افسردگی مرتبط هستند یا خیر. نویسنده استدلال کرد که از آنجایی که ضد ناتالیسم به طور گسترده پذیرفته نشده است، افرادی که دارای ویژگی های سه گانه تیره هستند، که دیدگاه های اخلاقی آنها با هنجارهای اجتماعی در تضاد است، ممکن است تمایل بیشتری به تایید آن داشته باشند.

علاوه بر این، افراد دارای چنین ویژگی هایی اغلب دیدگاهی بدبینانه و خصمانه نسبت به طبیعت انسان دارند که ممکن است آنها را به بی ارزش کردن زندگی سوق دهد. علاوه بر این، افرادی که افسرده هستند ممکن است بیشتر تمایل داشته باشند که وجود را بدتر از خوب ببینند، و بنابراین تمایل بیشتری به ضد ناتالیسم دارند.

مجموعه های تصادفی نویسندگان برای ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش بچه دار شدن

نویسنده دو بار، یک بار در فوریه 2020 و بار دیگر در آوریل، یک مجموعه از افراد مشابه را در ایالات متحده بررسی کرد. به طور تصادفی، اولین مرگ در ایالات متحده ناشی از COVID-19 یک روز پس از اولین نظرسنجی رخ داد. در حالی که پیگیری در حالی انجام شد که اکثر ایالت های ایالات متحده وارد دوره های قرنطینه شده بودند. این امکان آزمایشی را فراهم کرد که آیا همه‌گیری/قطع‌بندی ها بر دیدگاه های مردم در مورد ضد ناتالیسم تأثیر می گذارد یا خیر. شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ها نشان دادند که تا چه اندازه با چهار استدلال برای ضد ناتالیسم موافق یا مخالف هستند. یک استدلال انسان‌دوستانه (انسان ها آنقدر آسیب می زنند که تولید مثل اشتباه است). دو نسخه متفاوت از استدلال بناتار (اولی ساده‌شده، دومی با توضیح مفصل تر از استدلال خود)، و بیشتر.

استدلال محدود یا «محلی» مبنی بر اینکه والدین آینده‌ای که فکر می کنند هر فرزندی از آن ها زندگی بدی خواهد داشت، نباید بچه دار شوند. از این رو، سه نفر اول برای ضد ناتالیسم کامل استدلال کردند، در حالی که چهارمی فقط در شرایط خاص برای آن استدلال کردند. به طور متوسط، مردم با سه مورد اول ضد ناتالیسم موافق نبودند، اگرچه توافق متوسط ​​خفیفی با ضد ناتالیسم محلی وجود داشت. همه اقلام ضد تولد با یکدیگر همبستگی مثبت داشتند، اگرچه ضد ناتالیسم محلی همبستگی ضعیف تری با استدلال های دیگر داشت.

ویژگی های سه گانه همراه با استدلال ها

ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش بچه دار شدن با استدلال های بسیار زیادی همراه است. در نظرسنجی ها هر سه ویژگی سه گانه تاریک با هر چهار استدلال همبستگی مثبت داشتند. با این استثنا که خودشیفتگی با ضد ناتالیسم محلی همبستگی نداشت. علاوه بر این، خودشیفتگی در مقایسه با روان‌پریشی و ماکیاولیسم، همبستگی ضعیف‌تری با سایر استدلال ها داشت. اما با سه استدلال اول همبستگی نسبتاً قوی داشت. در ادامه روان‌پریشی و ماکیاولیسم با هر چهار استدلال، به‌ویژه سه استدلال اول، همبستگی مثبت داشتند. در حالی که خودشیفتگی دیگر با هیچ یک از آنها همبستگی نداشت. علاوه بر این، افسردگی در هر دو نظرسنجی با ضد ناتالیسم همبستگی مثبت داشت.

نویسنده بررسی کرد که آیا افسردگی واسطه رابطه بین صفات سه گانه تاریک و ضد تولد است. به عنوان مثال، آیا ارتباط غیرمستقیمی بین آنها وجود دارد که ناشی از افسردگی بالاتر باشد. افسردگی واسطه پیوند بین روان‌پریشی و ماکیاولیسم و ​​ضد ناتالیسم بود، اما نه ارتباط بین خودشیفتگی. یعنی روان‌پریشی و ماکیاولیسم هر کدام با افسردگی بالاتری مرتبط بودند که به نوبه خود با ضد ناتالیسم بالاتری مرتبط بود. این با یافته های قبلی مطابقت دارد که روان‌پریشی و ماکیاولیسم، اما نه خودشیفتگی، با افسردگی بیشتر و پیامدهای سلامتی منفی‌تر به طور کلی مرتبط هستند.

آیا تفکرات ضد زایمان بر روند باروری تأثیر می گذارد؟

ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش بچه دار شدن

ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش بچه دار شدن به مولفه های زیادی مرتبط می شود. اما تحقیقات هنوز بررسی نکرده اند که آیا داشتن دیدگاه های ضد زایمان با داشتن فرزند کمتر (یا نداشتن) مرتبط است یا خیر. اما به نظر می رسد شرط خوبی باشد. تا آنجایی که ویژگی های سه‌گانه تاریک، به‌ویژه روان‌پریشی و ماکیاولیسم، با دیدگاه های منفی بیشتری نسبت به تولید مثل همراه هستند، احتمالاً تأثیرات نامطلوبی بر تناسب باروری خواهند داشت. از این رو، آنها احتمالاً به معنای تکاملی ناسازگار هستند. همچنین جالب است که بررسی کنیم ویژگی های کلی شخصیت، مانند ویژگی های «پنج بزرگ» یعنی برون‌گرایی، توافق‌پذیری، وظیفه‌شناسی، روان رنجورخویی، و گشودگی به تجربه، چگونه با ضد ناتالیسم مرتبط هستند.

صفات سه گانه تیره دارای یک هسته مشترک از توافق کم است که نشان دهنده تضاد بین فردی است. علاوه بر این، روان‌پریشی و ماکیاولیسم دارای روابط مثبت کوچکی با روان رنجورخویی هستند که ممکن است دلیل ارتباط آنها با افسردگی باشد، در حالی که خودشیفتگی با برون‌گرایی بالا همراه است که با یک سوگیری مثبت عمومی همراه است. از این رو، جالب است که ببینیم آیا سازگاری کم و روان رنجورخویی بالا نیز با توافق با ضد ناتالیسم همراه است و آیا برونگرایی با طرد آن همراه است؟

نگاه آخر بر ارتباطات سه گانه تاریک

در این مقاله از وب سایت مرکز مشاوره همکده ما به بررسی ارتباط بین ویژگی های سه گانه تاریک و نگرش بچه دار شدن پرداختیم. این موارد در زمینه شخصیت های روانی نقش مهمی دارند. در عین حال به مولفه های بسیاری وابسته اند که در این مقاله بررسی شده است. شما می توانید با مراجعه به متخصصان و مشاوران ما به نتیجه نهایی دست پیدا کنید.

 

 

منابع
psychologytoday

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا