هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن ( قسمت دوم )

هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن در قسمت دوم بررسی شدند.

مهارت های کلیدی برای ساخت هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن

مهارت کلیدی 1: مدیریت فردی

برای رسیدن به هوش عاطفی، شما باید بتوانید از احساسات خود برای گرفتن تصمیماتی سازنده در مورد رفتارهایتان استفاده کنید. وقتی زیاد استرس دارید می توانید کنترل خود روی احساسات و توانایی عملکردی کامل و مناسب را از دست دهید.

به زمانی فکر کنید که استرس شما را گیج کرده است. آیا راحت است که درست فکر کنید یا تصمیماتی منطقی بگیرید؟ شاید نه. وقتی زیاد درگیر استرس می شوید توانایی شما برای درست فکر کردن و ارزیابی صحیح عواطف، چه در مورد خودتان یا دیگران، از بین می رود.

هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن ( قسمت دوم )

احساسات بخش مهمی از اطلاعاتی هستند که به شما در مورد خودتان و دیگران می گویند، اما در زمان استرس که باعث می شود احساس راحتی نداشته باشید، ممکن است پریشان شده و کنترل خود را از دست دهیم. با توانایی مدیریت استرس و حضور عاطفی، می توانید یاد بگیرید بدون اینکه بگذارید استرس افکار و کنترل شما را از بین ببرد اطلاعات ناراحت کننده را دریافت کنید. شما می توانید تصمیم هایی بگیرید که اجازه می دهند احساسات و رفتارهای خود را کنترل کرده، احساساتتان را به شکلی سالم مدیریت نمودده، ابتکار عمل داشته، مکالمات را دنبال کرده و با تغییرات زندگی خود را تطابق دهید.

مهارت کلیدی 2: اگاهی فردی برای هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن

هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن ( قسمت دوم )

مدیریت استرس تنها اولین گام برای ساخت هوش عاطفی است. دانش ارتباطات نشان داده است تجربه ی عاطفی کنونی شما احتمالا انعکاسی از تجربیات زندگی شما در گذشته می باشد. توانایی شما برای مدیریت احساسات اصلی مانند خشم، ناراحتی، ترس و لذت اغلب به کیفیت و دوام تجربیات عاطفی زندگی گذشته بستگی دارد. اگر مراقب اولیه ی شما در زمان کودکی احساسات شما را درک کرده و برای آن ارزش گذاشته باشد، به احتمال زیاد در بزرگسالی احساسات شما برایتان باارزش خواهند بود. اما اگر تجربیات عاطفی شما در گذشته تهدیدآمیز یا دردناک بوده اند احتمال دارد سعی کرده باشید بین خودتان و احساساتتان فاصله ایجاد کنید.

اما توانایی برقراری ارتباط با احساسات، داشتن ارتباط لحظه به لحظه با تجربیات عاطفی در حال تغییر، کلیدی برای درک این است که چطور احساساتتان روی افکار و کارهای شما اثر می گذارند.
  • آیا به احساسات خود توجه کرده اید؟ آیا در تصمیم گیری خود آن ها را دخالت داده اید؟
  • با تغییر حس خود شاهد تغییرات فیزیکی نیز هستید، در شکم، گلو یا قفسه ی سینه ی خود؟
  • آیا احساسات شدیدی را تجربه کرده اید که به قدری قوی بوده اند تا باعث جلب توجه شما و دیگران شوند؟
  • آیا حس در حرکت بودن را تجربه کرده اید، برخورد با یک حس بعد از دیگری پس از تغییرات لحظه به لحظه؟
  • تجربه ی احساسات شخصی را داشته اید، مانند خشم، ناراختی، ترس، لذت، هریک از آن ها چه حالتی در صورت شما ایجاد کرده اند؟

اگر هریک از این تجربیات برای شما ناآشنا هستند شاید احساساتتان را خاموش کرده اید. برای ساخت هوش عاطفی و رسیدن به سلامت عاطفی- شما باید با احساسات اصلی خود ارتباط برقرار کنید. آن ها را بپذیرید و با آن ها راحت باشید. شما با تمرین تمرکز ذهنی می توانید این کار را انجام دهید.

تمرکز ذهنی تمرینی با قصد تمرکز روی زمان حال است.

بدون داشتن هیچ قضاوتی برای شرایط. تمرکز ذهنی ریشه در بودا دارد. اما بیشتر مذاهب دینی شامل نوعی از مدیتیشن یا عبادت شبیه به آن می شوند. تمرکز ذهنی کمک می کند مشغله ی ذهنی خود را به سمت درک زمان حال و احساس فیزیکی و عاطفی خود هدایت کنید و دیدگاهی وسیع تر از زندگی به شما خواهد داد. تمرکز ذهنی شما را آرام و متمرکز کرده و باعث می شود در این راه بیشتر نسبت به خود اگاهی پیدا کنید.

هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن ( قسمت دوم ) | مرکز مشاوره همکده

برای تقویت هوش عاطفی، در ابتدا یادگیری چگونگی مدیریت استرس اهمیت زیادی دارد، در نتیجه در واکنش با احساسات ناخوشایند یا قوی راحت تر بوده و می دانید چطور تجربیات خود را تغییر داده و به احساساتتان واکنش نشان دهید. می توانید با تمرین مدیتیشن تمرکز ذهنی هوش عاطفی خود را تقویت کنید.

مهارت کلیدی 3: هوش اجتماعی و هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن

هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن ( قسمت دوم )

هوش اجتماعی شما را قادر می سازد تا نشانه های غیرشفاهی که دیگران برای ارتباطات مرتبا از آن اسفاده می کنند را درست تشخیص داده و تفسیر کنید. این نشانه ها اجازه می دهند بدانید احساس واقعی افراد دیگر چیست، در هر لحظه تا لحظه ی دیگر وضعیت روحی آن ها چطور تغییر می کند، وچه چیزی واقعا برای آن ها اهمیت دارد. وقتی گروهی از افراد نشانه های غیرشفاهی مشابهی ارسال می کنند شما قادر خواهید بود محرک های قوی و تجربیات عاطفی مشترک آن ها را درست خوانده و درک کنید. به بیان دیگر شما قادر خواهید بود به سادگی با دیگران همدردی کرده و در برخورد با آن ها راحت باشید.

تمرکز ذهنی برای اگاهی اجتماعی و عاطفی ضروری است.

برای ساخت هوش اجتماعی، شما باید اهمیت تمرکز ذهنی در فرایندهای اجتماعی را متوجه شوید. به هرحال وقتی در حال خودتان باشید. یا به چیزهای دیگر فکر کنید یا حواستان پرت موبایلتان باشد. مسلما نمی توانید نشانه های غیرشفاهی در افراد دیگر را درست متوجه شوید. هوش اجتماعی به حضور شما در همان لحظه نیاز دارد. در حالی که بسیاری از ما باور داریم که می توانیم چندین کار را همزمان انجام داده و به خودمان مغروریم. اما این یعنی شما تغییرات عاطفی نامحسوسی که در افراد دیگر ایجاد شده و کمک می کنند کاملا آن ها را درک کنید را متوجه نخواهید شد.

  • با کنار گذاشتن افکار دیگر و تمرکز روی برخوردی که دارید. مسلما بهتر خواهید توانست به اهداف اجتماعی خود دست یابید.
  • دنبال کردن جریانی از واکنش های احساسی در فرد دیگر فرایندی است که نیاز دارد شما به تغییرات در تجربیات عاطفی خود دقت داشته باشید.
  • توجه داشتن به دیگران باعث از بین رفتن اگاهی فردی شما نخواهد شد. با گذاشتن زمان و تلاش واقعی برای توجه کردن به دیگران، شما در واقع می توانید دیدگاهی نسبت به وضعیت عاطفی خود و ارزش ها و باورهایتان پیدا کنید. برای مثال اگر از شنیدن بیان دیدگاه های خاصی از جانب افراد دیگر احساس راحتی نمی کنید متوجه چیز مهمی در مورد خودتان خواهید شد.

مهارت کلیدی 4: مدیریت روابط

خوب برخورد کردن با دیگران فرایندی است که با آگاهی عاطفی و توانایی تشخیص و درک تجربیات افراد دیگر شروع می شود. زمانی که آگاهی عاطفی وجود دارد شما می توانید به طور موثری مهارت های دیگر اجتماعی/ عاطفی که باعث بهتر، کامل تر و پرمعناتر شدن روابطتتان می شوند را بهبود بخشید.

بدانید چطور می توانید از مکالمات غیرشفاهی به طور موثر استفاده کنید.

غیرممکن است بتوانید در مورد فکر و احساس خود مانع از فرستادن پیام های غیرشفاهی به افراد دیگر شوید. ماهیچه های زیادی در صورت شما هستند. خصوصا ماهیچه های اطراف چشم، بینی، دهان و پیشانی، که کمک می کنند تا بدون گفتن هیچ حرفی احساسات خود را منتقل کرده و در مقابل احساسات فرد دیگر را بخوانید. بخش عاطفی مغز شما همیشه روشن است. حتی اگر شما پیام های آن را نادیده بگیرید، دیگران متوجه آن خواهند شد. تشخیص پیام های غیرشفاهی که شما به دیگران ارسال می کنید نقش بزرگی در بهبود روابط شما خواهد داشت.

هوش عاطفی و راه هایی برای تقویت آن – استفاده از شوخ طبعی برای کاهش استرس 

شوخ طبعی، خنده و بازی کردن پادزهرهایی طبیعی برای استرس هستند. این ها بار مسئولیت را از دوش شما کم کرده و کمک می کنند بتوانید همه چیز را در ذهن خود درست بیاورید. خنده باعث می شود سیستم عصبی بدن شما به حالت تعادل برسد. استرس را کاهش می دهد، شما را آرام می کند. ذهنتان را قوی ساخته و باعث خواهد شد بهتر بتوانید با دیگران همدلی کنید.

یاد بگیرید بتوانید تنش ها را به شکل فرصتی برای نزدیک تر شدن به دیگران ببینید.

تنش ها و اختلافات در روابط انسانی اجتناب ناپذیر هستند. دو انسان هیچگاه نمی توانند به طور همزمان نیازها، عقاید و انتظارات یکسانی را داشته باشند. با این وجود این اختلاف لازم نیست حتما چیز بدی باشد. حل کردن مشکلات با روشی سالم و سازنده می تواند اعتماد بین دو فرد را تقویت نماید. وقتی شما این اختلاف را به شکل تهدید یا تنبیه نبینید باعث پرورش آزادی، خلاقیت و امینت در روابطتتان خواهد شد.

منابع
helpguide.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا