حقایق شگفت انگیز بخشش که زندگی شما را تغییر می دهد

حقایق شگفت انگیز بخشش به زندگی شما کمک بسیار زیادی می کند. بخشش برای آرامش در ادامه راه زندگی مفید است. متاسفانه افراد امروزه سخت تر می توانند یکدیگر را ببخشند. افراد برای این که بتوانند به موفقیت برسند نیاز به موارد مختلفی دارند. بخشش در زندگی بسیار مهم است.

موفقیت لازمه موارد مختلفی است. طبیعتاً ما اگر بخواهیم در زندگی رشد کنیم نیازمند رعایت موارد مختلفی هستیم. همان طور که جسم انسان نیازمند تقویت است. و سلامت روان انسان نیازمند تقویت است. اگر فردی بتواند خود را ببخشد بسیار می تواند به سلامت روان خود کمک کند. در مقاله های قبل در ارتباط با آرامش در زندگی صحبت کردیم. در ادامه می خواهیم ببینیم حقایق شگفت انگیز بخشش که زندگی شما را تغییر می دهد چگونه است.

حقایق شگفت انگیز بخشش و تاثیرات آن بر زندگی

در دنیای روان شناسی ارتباط بر قرار کردن یک سری قوانین خاص خودش را دارد. متاسفانه برخی از افراد این قوانین را نمی دانند. برای همین امر آن ها در روابط خود چه دوستانه و چه کار ی شکست می خورند. وقتی که فردی در این گونه روابط شکست بخورد با میزان کم و زیاد ممکن است دچار آسیب های روانی شود. دقیقا در این جا است که فرد برای صحبت کردن با شخصی دیگر نیازمند برقراری ارتباط است. در ادامه این مقاله که در وبسایت همکده به عنوان اولین و بزرگ ترین مرکز مشاوره تلفنی  روان شناسی در ایران و ارائه دهنده خدمات مشاوره و روان شناسی نوشته شده است می خواهیم در ارتباط با حقایق شگفت انگیز بخشش که زندگی شما را تغییر می دهد صحبت کنیم.

حقایق شگفت انگیز بخشش خود آسان نیست زیرا شامل شناخت افکار و احساسات ناراحت کننده است

بخشش از خود آسان نیست زیرا شامل شناخت افکار و احساسات ناراحت کننده است. برخی این عمل را یادآوری نمی کنند که فرد کاملی نیستند. دیگران آن را راهی برای دوست داشتن خود می دانند در حالی که نقص های خود را می پذیرند. مردم می خواهند ادامه دهند اما انجام این کار بدون انجام آن چه برای صلح از درون ضروری است، دشوار است. بخشش خود مستلزم درک، همدلی و تفکر است. مردم ممکن است متوجه نشوند که توانایی بخشش خود را دارند زیرا این چیزی است که شما باید آن را تمرین کنید در حالی که آن را به عنوان یک انتخاب تشخیص می دهید. نحوه انجام این کار ممکن است بر زمینه های مختلف زندگی تأثیر بگذارد.

حقایق شگفت انگیز بخشش خود یک فرایند تعریف شده است

انتخاب بخشش خود به معنای ضعف نیست. این بدان معنا نیست که شما بخاطر آن چه اتفاق افتاده ضعیف باشید. این بدان معنا نیست که رفتارهایی را که رخ داده تحمل کنید. بخشش، خواه شخص دیگری باشد یا خود شما، بدان معناست که اعمال و رفتارهایی را که هنگام تمایل به حرکت رو به جلو رخ داده اند، می پذیرید. شما مشتاق ادامه کار هستید، زیرا می دانید که نمی توانید آن چه را که اتفاق افتاده تغییر دهید. بخشش از خود به معنای کنار گذاشتن احساسات و عواطف مرتبط با آنچه اشتباه بوده است. هرگونه کینه و عصبانیت را کنار می گذارید. ممکن است انجام این کار هنگام بخشیدن دیگران آسان تر باشد ، اما بسیاری از آن ها انجام این کار را برای خود سخت می دانند.

چه اتفاقی می افتد وقتی خودتان را ببخشید

وقتی قدم می گذارید تا خود را ببخشید، چندین اتفاق رخ می دهد. شما مسئولیت آن چه اتفاق افتاده را می پذیرید. ابراز پشیمانی، گناه یا احساسات مشابه دیگری می کنید که نشان می دهد آن چه انجام داده اید اشتباه بوده یا غیرقابل قبول است. شما ضمن بازگرداندن اعتماد به نفس، با خود جبران می کنید. این کمک می کند تا افکار خود را در انجام اقدامات بهتر در آینده متمرکز کنید. وقتی مسئولیت پذیر هستید، ضمن این که چیزها را پشت سر می گذارید، نسبت به خود احساس ترحم می کنید. اولین قدم برای بخشش خود، شناخت آن چه اتفاق افتاده و مسئولیت پذیری است. شما نباید بهانه بیاورید یا دلیل این کار را توجیه کنید شما با واقعیت ها رو به رو می شوید و با پذیرش اعمال خود آن را ترک می کنید. پذیرش اعمال خود میزان گناه و پشیمانی را محدود می کند.

احساس گناه هنگامی که کار اشتباهی انجام دادید طبیعی است

احساس گناه هنگامی که کار اشتباهی انجام داده اید طبیعی است. این کمک می کند تا به گناه خود به عنوان یک نقطه شروع تغییر رفتار خود نگاه کنید. احساس گناه سالم بودن قلمداد می شود زیرا می توانید خود را فردی خوب قلمداد کنید که اشتباه کرده است. هنگام احساس شرمندگی ممکن است خود را به عنوان یک فرد بد ببینید. شرم احساسات ناخواسته ای را به همراه دارد که می تواند منجر به افسردگی یا اعتیاد شود. وقتی اشتباهات را تصدیق کنید، ارزش های شما را نمی گیرد.

برداشتن گام هایی برای استفاده از حقایق شگفت انگیز بخشش خود

برداشتن گام هایی برای بخشش خود شامل اقدامات مناسب برای جبران خسارت است. معمولاً، وقتی کسی را می بخشید، او کاری می کند که جبران کند. شما باید در نظر بگیرید که چه اقدامی برای کمک به خود احساس می کنید که بخشیده اید. یادگیری نحوه بخشش بخشی از درک این است که برای درست کردن دوباره کارها چه کاری باید انجام دهید. اگر نیاز به عذرخواهی دارید، این کار را معنی دار انجام دهید. ممکن است فکر کنید انجام این کار بیشتر به نفع شخص دیگری است اما برای شما نیز به همان اندازه مفید است. بعداً، پشیمان نخواهید شد که فرصتی را به دست آورده اید و نمی دانید که آیا باید کارهای بیشتری انجام می دادید.

حقایق شگفت انگیز بخشش خود باعث می شود رو به جلو حرکت کنید

بخشش خود باعث می شود با تمرکز مجدد بر روی افکار و اعمال خود به جلو حرکت کنید. بعید است بعداً از خود متنفر شوید یا به وضعیتی که می تواند به عزت نفس شما آسیب برساند ، بپردازید. در این مرحله، شما آماده هستید که یاد بگیرید چگونه رشد کنید و در درک دلیل این که چنین اقداماتی را بیان کرده اید باز باشید. آن چه را یاد گرفته اید و بعداً چگونه می تواند به شما کمک کند، در نظر بگیرید. بفهمید که چرا چنین رفتاری کرده اید، آیا می توانید در آینده از آن جلوگیری کنید و چرا آن را ابراز کرده اید. تمرین این اقدامات شما را در موقعیت بهتری قرار می دهد تا در آینده خود را ببخشید.

چرا حقایق شگفت انگیز بخشش خود برای سلامت روان شما اهمیت دارد

درک عمل بخشش خود برای رشد و پیشرفت شخصی مهم است. یکی از مهم ترین مزایای بخشش از خود بهبود تصویر از خود است. همانطور که یاد می گیرید و می آموزید چگونه خود را ببخشید، خطر اضطراب و علائم افسردگی را کاهش می دهد.

حقایق شگفت انگیز بخشش که زندگی شما را تغییر می دهد

بخشش به عنوان یک تصمیم عمدی برای جلوگیری از ایجاد احساسات منفی نسبت به افرادی که به شما صدمه زدند، تعریف می شود. دانستن اینکه چگونه یک نفر را ببخشید، کلید حرکت به جلو در آرامش است. بدون استثنا، همه ما با ناامیدی های مربوط به افرادی مواجه خواهیم شد که به ما خیانت می کنند یا به نحوی به ما آسیب می رسانند.

به همین دلیل مهم است که یاد بگیرید چگونه احساسات منفی را که این نوع اعمال القا می کنند پردازش کنید. ممکن است حقایق شگفت انگیز بخشش کسی که به شما یا کسی که دوستش دارید آزار داد، آسان نباشد. اما مهم است که بدانید چرا باید این کار را انجام دهید. در زیر چند ایده خوب وجود دارد که ممکن است به شما در بخشش کمک کند. در این‌جا حقایق شگفت انگیز بخشش و دلایل انجام آن بیان خواهد شد:

دیگران را می بخشید زیرا این کار برای شما خوب است

نفرت یک احساس مخرب است و بیشتر از دیگران به فرد متنفر آسیب می رساند. به همین دلیل بسیار مهم است که با درک نحوه بخشش یک نفر به جای ایجاد بدخواهی نسبت به آن شخص، این احساسات را رها کنیم. همانطور که شروع به گذار از خشم به حالت آرام تر می کنید، زندگی شما تغییر خواهد کرد.

با بخشش دیگران، ظرفیت خود را برای دلسوزی و درک بیشتر افزایش می دهید. وقتی دیگران را می بخشید، می تواند منجر به احساس شفقت و درک بیشتر شود. حقایق شگفت انگیز بخشش را به عنوان راهی برای اصلاح روابط آغاز می کنید. همچنین شروع به تصدیق این واقعیت می کنید که بیشتر مردم در آن‌ها خوبی دارند و بر اساس شرایط منحصر به فرد خود بهترین کار را انجام می دهند.

حقایق شگفت انگیز بخشش یعنی گذشت از آن شخص به خاطر رفتار بد، نادیده انگاشتن کاری نیست.

نکته ای در ارتباط با این زمینه

مردم اغلب تمایلی به بخشش شخص دیگری به خاطر یک عمل ناپسند ندارند. فقط به این دلیل که معتقدند رفتار مثبت آن ها به این معنی است که با آنچه اتفاق افتاد مشکلی ندارند. بخشش چیزی نیست که بیش از حد ادامه دار باشد. یک مهارت ضروری زندگی که افراد به آن نیاز دارند این است که یاد بگیرند چگونه کسی را بر اساس مزایایی که برای او فراهم می کند ببخشند. سرزنش جایی در این اقدام مثبت برای عبور از تخلف دوست یا یکی از اعضای خانواده ندارد.

عذرخواهی و ایجاد حقایق شگفت انگیز بخشش  ضروری نیست.

اگر قبل از اینکه تصمیم بگیرید شخص دیگری را ببخشید منتظر عذرخواهی باشید، ممکن است برای همیشه منتظر بمانید. انتظار عذرخواهی نداشته باشید پیش بروید و آن شخص را ببخشید تا بتوانید این اتفاق منفی را پشت سر بگذارید و جلو بروید.

بخشش دیگران باعث سلامت جسمانی می شود.

شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد یادگیری نحوه بخشش دیگران برای سلامتی شما مفید است. به طور خاص، به نظر می رسد که سلامت قلب سودمند است.،زیرا رتبه بندی فشار خون پایین با بخشش دیگران مرتبط است.

وقتی کسی را می بخشید، احساسات خوب حاصل از آن عمل به روابط دیگر سرازیر می شود.

تغییر ذهنیت مربوط به حقایق شگفت انگیز بخشش دیگران به جای سرزنش آن‌ها منجر به روابط بهتر با افراد دیگر در زندگی شما می شود. اگر برای بخشش و درک دیگران به عنوان یک رویکرد جدید برنامه ریزی شود، زمان بیشتری را صرف درک دیگران خواهید کرد. در این صورت کمتر احتمال دارد که کارهای کوچک و بی احترامی را تصور کنید، که اگر بیش از حد حساس باشید می تواند مشکل ساز شود.

بخشش کسی به این معنی نیست که باید با او در رابطه باقی بمانید

اگرچه حقایق شگفت انگیز بخشش افرادی در زندگی که به شما آسیب می رسانند توصیه می شود. اما لزوماً به این معنی نیست که باید رابطه خود را با آن‌ها نیز ادامه دهید.

منابع
وبسایت powerofpositivity

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا