تربیت فرزند دختر

تربیت فرزند دختر نیاز به اطلاعات دقیق دارد. دختران قوی طوری بزرگ می شوند که احساس امنیت نسبت به خود دارند. آن ها یاد می گیرند که برای خواسته های خود گام بردارند، در مورد زندگی خود انتخاب های تصمیم می گیرند و کارهای مثبتی برای دیگران انجام می دهند. ان ها با قدرت در مورد جهان اطراف خود فکر می کنند. ان ها احساسات خود را نشان داده و احساسات و افکار خود در مورد دیگران را به شکلی خوب نشان می دهند.

دختران قوی احساس خوبی نسبت به خود دارند و طوری رشد می کنند که همیشه برای هرکاری می گویند “من می توانم” البته دختران قوی (مانند همه ی ما) زمان هایی هست که احساس عدم امنیت یا احساس تردید نسبت به خود دارند اما ان احساسات آن ها را از کار نمی اندازد زیرا آن ها یاد گرفته اند روی مشکلات خود کار کرده و متوقف نشوند. دختران قوی در زندگی افرادی کامل و باارزش خواهند بود.

در اینجا نکاتی آورده شده است که به پرورش دخترانی قوی در خانواده ی شما کمک خواهد کرد.

دختر خود را تشویق کنید تا مسیری را دنبال کند.

مشارکت کامل در فعالیتی که دوست دارد به او فرصت خواهد داد تا در چالش های زندگی خود به مهارت دست یابد و این باعث عزت نفس او شده و باعث می شود صبورتر گشته و در مقابل ارزش های درونی خود فردی محکم باشد نه فقط فردی متظاهر. دادن یک مسیر مشخص باعث می شود بتواند در کار خود به موفقیت برسد نه اینکه فقط بیهوده خود را در دنیای مجازی غرق کند.

بگذارید او نیز در تصمیم گیری های شما نقش داشته باشد.

هر زمان ممکن بود بگذارید خودش در مورد زندگی اش تصمیم های مناسبی را بگیرد. مثلا بگذارید لباس های خود را انتخاب کنید و البته باید در این بین محدودیت های مناسبی نیز برای او مشخص شده باشد. از او بپرسید دوست دارید در کدام فعالیت های فوق برنامه شرکت کند و دوست دارد برای هریک از ان ها چقدر وقت بگذارد (تا جایی که این شرایط برای باقی اعضای خانواده امکان پذیر باشد.)

به یاد داشته باشید دانستن چیزهایی که او به آن بیشتر از همه اهمیت می دهد یعنی باید بتواند ان ها را امتحان کند و بعد شاید متوجه شود اصلا آن کار را دوست ندارد. شاید دختر شما برای زمانی کوتاه بخواهد در فعالیتی شرکت کند (مثلا یک فصل به کلاس های شنا برود.) اما وقتی دوره ی ان تمام شد دیگر ان را نخواهد. ایرادی ندارد چیز جدیدی را امتحان کند.

شناخت ارزش ها و باورهایی که برای خانواده ی شما اهمیت دارند.

برای تربیت فرزند دختر، به راه هایی فکر کنید که باعث انتقال ارزش های شما به فرزندتان می شوند، خصوصا با اوردن مثال. چه زمان هایی در زندگی روزانه ی شما هستند که می تواند ارزش ها و باورهایی که دوست دارید دخترتان یاد بگیرد را برای او مدل سازی کنید؟ ببینید آیا این خصوصیات و باورها در نحوه ی رفتار شما به عنوان والدین گنجانده شده است یا نه.

او را تشویق کنید خودش مشکلاتش را حل کند نه اینکه از دیگران بخواهد برای او کاری کنند.

وقتی والدین مشکلات را حل می کنند فرزند شما خود نمی تواند مهارت های تطابقی لازم برای مدیریت شرایط مختلف را خود کسب کند. از دختر خود بخواهید فکر کنید در این شرایط پیش آمده از چه راهکارهایی می تواند برای حل مشکلات کمک بگیرد. و سپس در مورد خروجی های احتمالی این راهکار خود سوال کنید. بگذارید خودش تصمیم بگیرد می خواهد چه کار کند (والبته باید دلیلی برای این کار داشته باشد.) حتی اگر با انتخاب او مخالف هستید بگذارید احساس کند روی زندگی خود کنترل دارد و به او نشان دهید خودش مسئول تصمیم هایی است که می گیرد.

او را تشویق به کمی ریسک های فیزیکی کنید.

دخترانی که از ریسک کردن خودداری می کنند اغلب اعتماد به نفس کمتری از دخترانی دارند که می توانند با چالش ها رو به رو شده و این کار را می کنند. بگذارید دختر شما کمی از نقطه ی آسایش خود خارج شود برای مثال اگر دختران از دوچرخه سواری روی تپه ها می ترسد یک تپه ی کوچک پیدا کنید تا اول این کار را روی ان امتحان کند. خیلی مهم است حتی به دخترانی که ورزشکار نیستند کمک کنید کمی رقابت های فیزیکی داشته و در سنین کم اعتماد به نفس پیدا کنند. چه این کار به شکل فردی باشد یا در ورزش های تیمی، دختر شما نیاز دارد با بدن خود یک رابطه ی فیزیکی برقرار کرده و اعتماد به نفس خود را بسازد.

برای تربیت فرزند دختر، بگذارید با دختران دیگر باشد.

دخترانی که در مدرسه در کنار هم کار می کنند یا کسانی که باهم به حل مشکلات خود می پردازند اغلب بهتر می توانند با مشکلات روبه رو شده یا وارد ریسک های بزرگتری شوند. این دختران حس باورنکردنی ای برای موفقیت دارند و احساس همراهی و همدلی با دیگران خواهند داشت که هردو باعث اعتماد به نفس زیادی خواهد شد. دختر خودتان را تشویق کنید تا در فعالیت های تیمی شرکت کرده یا عضور سازمان هایی شود که اساس کارشان گروهی است.

تربیت فرزند دختر | مرکز مشاوره همکده

بگذارید دخترتان بداند شما دوستش دارید به خاطر شخصیتی که دارد و برای خود او نه برای ظاهر یا چیزهایی که به ان می رسد.

او را تشویق کنید همیشه تغذیه ی سالمی داشته باشد اما زیاد از حد روی چیزهایی که می خورد وسواس نشان ندهید. به نظرات او نیز گوش دهید ( در مورد غذا و چیزهای دیگر ) و برای خصوصیات فردی او تحسینش کنید و کمک کنید همان شخصیتی که دوست دارد را داشته باشد. قبل از اینکه در مورد ظاهرش نظر دهید در مورد روش برخوردی که دارد ی ایده هایی که بیان می کند حرف بزنید.  او نیاز دارند شما درونش را شناخته و به شخصیت درونی او ارزش بگذارید، همانطور که به ظاهر او به عنوان یک زن جوان اهمیت می دهید.

تربیت فرزند دختر | مرکز مشاوره همکده

بگذارید گاهی با شما مخالفت کرده و عصبانی شود.

پرورش دادن یک دختر قوی بعنی زندگی کردن با این فرد. او باید بتواند گاهی مقابل شما ایستاده و شنیده شود. دختران برای اینکه بتوانند روی مخالفت های خود بمانند نیاز به راهنمایی دارند. به دختران خود کمک کنید در مورد نحوه ی بیان احساسات خود تصمیم بگیرند. شاید همه ی دخترها نخواهند این کار را انجام دهند، خصوصا دخترانی که خجالت می کشند.

وقتی دعوا و پرخاشگری می بینید ان را برای دختر خود شرح دهید.

با دختران در مورد خشونت های ارتباطی و خشونت های فیزیکی صحبت کنید. اما فرض را بر این نگذارید که او دختر است و دست به خشونت نخواهد زد. به جای آن روی قدرت ارتباطی و احساس همدلی ان ها تاکید کنید و ان ها را تشویق کنید.

برای تربیت فرزند دختر، مرتبا زمانی بگذارید تا به حرف های دخترتان گوش دهید.

مرتبا زمان هایی بگذارید تا بداند به حرف هایش گوش خواهید داد. بگذارید از شما به عنوان یک گوش شنوا برای بیان چیزهایی استفاده کند که در درونش ریخته است، بدون اینکه حتی بتوانید مشکل او را حل کنید. حرف هایی که از ذهن او بیرون می آیند در واقع همان چیزهایی هستند که در نهایت با ان زندگی خواهد کرد.

بیشتر از حرف زدن به او گوش دهید.

 وقتی به حرف های او گوش می دهید او باید به چیزی که می خواهد بگوید فکر کند و سپس واکنش بیشتری خواهند داشت. ما باید مستقیم صحبت کنیم ما نمی توانیم صحبت های او در مورد دوستانش را نادیده بگیریم و بعد انتظار داشته باشیم در مورد موضوعات مهم نیز با ما حرف بزند.

برای تربیت فرزند دختر، قرار گرفتن او در معرض رسانه های اجتماعی را در سنین کم محدود کنید.

این کار به او زمان بیشتری می دهد تا ایده های بیشتری داشته باشد، خلاق تر بوده و با کمک تجربیات اولیه ی خود قدرت تخیلش را زیادتر کند. با افزایش سن پیام های رسانه ها در او تاثیر بیشتری خواهد داشت.

با او در مورد تفاوت روابط جنسی در فیلم ها و روابط عاشقانه در زندگی واقعی توضیح دهید.

بسیار مهم است با دختر خود در مورد رابطه ی جنسی و تمایلات جنسی با روشی متناسب با سن او و باورهای خودتان صحبت کنید. با زیادتر شدن سن فرزندتان، اهمیت کمک کردن به او برای درک تفاوت میان تصاویر جنسی در رسانه ها و تمایلات جنسی سالم بیشتر خواهد شد. در طول این مکالمات، می توانید به او کمک کنید تفاوت میان موارد جنسی در فیلم و رسانه ها با واقعیت را درک کند.

باید به او نشان دهید رابطه ی جنسی بدون عشق چیست، احساس ها و روابط عاطفی چه هستند و یا چطور می تواند در یک رابطه ی عاشقانه وارد شود. در سن مناسب، می توان در مورد بلوغ، سلامت، روابط عاشقانه همراه با ارتباط جنسی و هرچیز مرتبط با آن صحبت کرد.

از مشکلات دختران مطلع باشید اما سعی کنید فکری در مورد آن نکنید.

ما باید از دردهایی که دخترمان تجربه می کند آگاه باشیم. او حس می کند حرف هایش شنیده شده و با او همدلی کرده اید. اما باید آن را در پس زمینه ی ذهنتان بگذارید،و به وی گوش دهید بدون اینکه بخواهید تجربیات خود را در آن دخیل کید. دخترتان تجربیات متفاوتی از شما داشته است، حتی اگر شباهت هایی در ظاهر دیده شود. به هرحال او چیزی دارد که شما نداشته اید: خود شما را.

تربیت فرزند دختر – از بودن با او لذت ببرید.

داشتن یک دختر قوی می تواند هیجان انگیز و انرژی بخش باشد. فعالیت هایی پیدا کنید که هر دو از آن لذت می برید و مرتبا در کنار هم انجام دهید. شاید هردو به آشپزی علاقه دارید، کوهنوردی یا کتاب خواندن. سعی کنید با زیاد شدن سنش با او ارتباط برقرار کنید.

منابع:

مرکز مشاوره همکده

https://www.healthline.com/

منابع
pbs.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا