چگونه با عضوی در خانواده که به شما آسیب می زند قطع رابطه کنید؟

بدرفتاری دیگران می تواند به اندازه ی کافی دردناک باشد. اما زمانی که توسط یکی از اعضای خانواده رنج می برید غلبه بر آن می تواند خیلی سخت باشد. وقتی فرد کاری انجام می دهد که نمی توانید فراموش کنید. یا حس می کنید اماده اید از الگوی رفتارهای مخرب فاصله بگیرید. قطع کردن ارتباط با آن عضو در خانواده بهترین کاری است که می توانید برای سلامت روان خود انجام دهید. همیشه این کار ساده نیست. اما با ایجاد محدودیت های سالم و رفتن نزد کسانی که دوستشان دارید می توانید تغییرات را شروع کنید. چگونه با عضوی در خانواده که به شما آسیب می زند قطع رابطه کنید؟

تصمیم بگیرید به چه مقدار فضا نیاز دارید.

چگونه با عضوی در خانواده که به شما آسیب می زند قطع رابطه کنید
تست کردن رابطه ی خود با ان عضو در خانواده

 شاید این فرد هرازگاهی انسان خوبی باشد و ممکن است شما را دوست داشته باشد. حتی او ممکن است در بخش های دیگر زندگی خود انسان خوبی باشد. با این وجود بدین معنا نیست که این رابطه برای شما سالم است.

 • اگر هربار فکر کردن به آن فرد به شما احساسی منفی می دهد. حتی اگر گاهی با شما خوب است. شاید علت این باشد که آسیب عمیقی به شما رسانده که برای پشت سر گذاشتن آن سختی زیادی کشیده اید. در این مورد شاید بخواهید کمی زمان برای تمرکز کردن روی خودتان داشته باشید.
سعی نکنید تفسیری منطقی برای رفتار فرد داشته باشید.

اهمیتی ندارد چرا او این کار را انجام داده یا چقدر از انجامش ناراحت است. اگر الگویی از یک رفتار ناسالم بین شما قرار دارد. حس می کنید بدون حضور این فرد در زندگی خود بهتر خواهید بود باید تصمیمی را بگیرید که برای شما خوب است.

 • برای مثال اگر فردی با شما نامهربان است با گفتن چیزی شبیه به این سعی نکنید. رفتار او را منطقی نشان دهید: ” شادی او روز بدی داشته است.” یا ” او اخیرا استرس زیادی را تحمل کرده است.”
 • به همین شکل با گفتن چیزی شبیه به این خودتان را سرزنش نکنید. ” اگر من او را متهم به دروغ گفتن می کردم او این کار را با من نمی کرد.”
 • از طرف دیگر اگر فردی گاه با شما خیلی خوب است. هر از گاهی کمی عصبانی می شود. بهتر است موقعیت را در رفتار با او در نظر بگیرید.
فرد دیگری در خانواده که ممکن است او نیز تحت تاثیر باشد را در نظر بگیرید.

بخشی از علت پیچیده بودن روابط در خانواده تعداد افرادی است که در ان هستند. وقتی تصمیم دارید با فردی در رابطه ی خود قطع ارتباط کنید باید باقی خانواده را نیز به حساب بیاورید زیرا این کار می تواند روی روابط او با ان ها نیز اثر بگذارد. با ابن وجود گاه این کار اجتناب ناپذیر است.

 • اگر رابطه تان را با پدر یا مادر خود محدود کنید این کار روی رابطه با فرد دیگر نیز اثر خواهد داشت. اگر با یکی از خواهد یا برادرهای خود مشکل دارید. شاید ارتباطتتان با خواهرزاده یا برادرزاده تان نیز محدود گردد. بعلاوه ممکن است در تعطیلات خانوادگی یا دیگر مراسماتی که ان فرد حضور دارد شما را دعوت نکنند.
 • با این وجود افرادی در خانواده خواهند بود که از شما حمایت می کنند بنابراین نگذارید این مورد تنها فاکتور موثر در تصمیم گیری شما باشد.
 • هیچ گاه از اعضای دیگر خانواده انتظار نداشته یا نخواهید رابطه ی خود با آن فرد را به خاطر شما قطع کنند.
چگونه با عضوی در خانواده که به شما آسیب می زند قطع رابطه کنید
از رابطه ی یک طرفه گامی به عقب برگردید.

اگر متوجه شدید هر زمان با عضوی در خانواده ی خود صحبت می کنید موضوع صحبت به جای یک مکالمه ی دو طرفه بیشتر در مورد اوست ممکن است در رابطه ای سمی قرار گرفته باشید. این رفتار خودشیفتگی به احتمال زیاد تغییری نخواهد داشت و شما بهتر است رابطه ی خود با ان فرد را در سطح کمتری نگه دارید.

 • در شرایطی شبیه به این شاید متوجه شوید ان فرد زمانی که مشکل دارد از شما برای آرامش روانی و عاطفی خود استفاده می کند اما وقتی در مورد چیزهای استرس اور در زندگی خود با او صحبت می کنید به شما توجهی ندارد.
 • مشابه همین قضیه برای کسی است که تنها زمانی که چیزی از شما می خواهد با شما حرف می زند، مانند درخواست پول.
از کسانی که مدام مشکل می سازند فاصله بگیرید.

اگر فردی در خانواده ی شما هست که همیشه در مرکز اختلافات قرار دارد یا دوست دارد رازهای دیگران را برملا سازد، شاید سخت باشد رابطه ی سالمی با او برقرار کنید. لزوما نیازی نیست کاملا رابطه تان را قطع کنید اما می توانید سعی کنید فاصله ی بیشتری از او داشته باشید.

 • کسی که این کار را دوست دارد اغلب جایگاه خود بین بهترین دوست شما بودن و سپس دور شدن از شما با کوچکترین انتقاد یا مخالفت، را عوض می کند.
 • اگر فردی در خانواده پشت سر شما حرف می زند مسلما باید بدانید همان کسی است که از او فاصله گرفته اید
 • مشابه همین قضیه در مورد کسی صدق می کند که با شما روراست نیست.
از کسانی که به شما استرس داده یا ناراحتتان می کنند دور بمانید.

چه این فرد عمویی است که مرتبا از وزن شما انتقاد می کند یا خواهری که مرتبا به خاطر اینکه از شما موفق تر است مسخره تان می کند، شما حق دارد بخواهید از کسی که باعث ناراحتی تان می شود فاصله بگیرید. اگر متوجه شده اید حتی فکر کردن در مورد اینکه با ان فرد در یک اتاق باشید به شما استرس می دهد از موقعیت هایی که می دانید او را می بینید دور بمانید.

 • گاه یک جدایی موقت در این چنین روابطی می تواند باعث آرام شدن احساسات آسیب دیده ی شما شود. با این وجود اگر رفتار فرد بازهم ادامه داشت بهتر است برای همیشه این ارتباط را قطع کنید، خصوصا اگر دیدید فکر کردن در مورد گفته های او حتی زمانی که کنارتان نیست باعث رنجش شما می شود.
 • اگر ان فرد نپذیرفت که حرف اسیب زننده ای گفته یا تنها سعی در توجیح رفتار خود داشت به احتمال زیاد در اینده نیز تغییری نخواهد کرد و شما باید همیشه از او دور بمانید.
از هر رابطه ای که خشونت امیز است فاصله بگیرید.

هر رابطه ای می تواند خشونت امیز باشد، چه رابطه با والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادرها یا یک خویشاوند دور. بعلاوه خشونت می تواند به شکل های مختلفیباشد، از اینکه مرتبا شما را تحقیر کنند گرفته تا فریاد زدن یا کتک زدن یا حتی خشونت جنسی. اگر حس می کنید مورد خشونت و تعرض قرار دارید باید در اولین فرصت ممکن از آن فرد فاصله بگیرید.

 • علامت های دیگر خشونت عبارتند از سکوت و جواب ندادن به شما، رفتارهای کنترلی یا سرزنش شدن مرتب برای کارهایی که انجام نداده اید.
 • اگر شما یک کودک هستید و والدین با شما رفتاری پرخاشگرانه دارند باید یک فرد بزرگسال قابل اعتماد پیدا کنید که بتوانید روی او تکیه کنید.این فرد می تواند عضو دیگری در خانواده باشد یا ی مشاور یا معلم در مدرسه تان.
 • اگر شما پدر یا مادر هستید باید رابطه تان با کسی که حس می کنید با فرزند شما رفتار پرخاشگرانه ای دارد را قطع کنید.

چگونه با عضوی در خانواده که به شما آسیب می زند قطع رابطه کنید؟ ایجاد فاصله

اگر نمی خواهید رابطه را برای همیشه تمام کنید به خودتان زمان دهید.

گاهی شما قبل از اینکه بتوانید ان فرد را برای کار نادرستی که انجام داده است ببخشید تنها نیاز به کمی زمان دارید که از او فاصله بگیرید. این کار خصوصا زمانی درست است که رابطه ی نزدیکی با ان فرد دارید و او کاری را بدون فکر در قبال شما انجام داده است. شاید حتی بتوانید بدون مواجه شدن مستقیم و رودررو با آن فرد این کار را انجام دهید.

 • اگر نیاز به کمی فضا دارید به او بگویید مشغله تان زیاد است اما بعدا با او تماس خواهید داشت.
 • وقتی کمی آرام تر شدید بگذارید آن فرد بفهمد چه صدمه ای به شما زده است، بنابراین می تواند کار خود را جبران کرده و مانع از تکرار ان در آینده شود.
اگر تصمیم دارید با او رودررو حرف بزنید ارامش خود را حفظ کنید.

 وقتی تصمیم به قطع رابطه به فردی گرفتید که به شما آسیب زده است شاید بخواهید با او صحبت کنید تا او را از تصمیم خود مطلع سازید. بگذارید ان فرد بداند که دیگر برنامه ای برای ملاقات با او در اینده ندارید و دیگر به تماس های تلفنی یا دیگر تلاش های او برای ارتباط پاسخ نخواهید داد. این مکالمات بسیار عاطفی و انفجاری هستند اما سعی کنید آرام بمانید و به یاد داشته باشید به زودی این ملاقات تبدیل به بخشی از گذشته ی شما خواهد شد. اگر از قبل به اینکه می خواهید چه بگویید فکر کرده باشید کمک می کند بتوانید آرامش بیشتری داشته باشید.

 • اگر به این حقیقت فکر کرده اید که دیگر نمی خواهید در یک رابطه ی سمی بمانید و اعضای خانواده کاری کنند که شما را عصبانی نماید. شاید زمانی برای برنامه ریزی در مورد گفته هایتان پیدا نکنید. ایرادی ندارد. جلو رفته و به ان ها بگویید نیاز دارید کمی از هم فاصله بگیرید.
 • مکالمه ی خود را با چیزی شبیه با این شروع کنید. “من تصمیم گرفته ام که زمانی را دور از شما بگذرانم. حس می کنم این کار برای سلامت روانی من بهتر است.”
 • اگر آن فرد خیلی ناراحت شد می توانید بگویید “من نمی خواهم با تو مشاجره کنم. من تنها حالا به کمی فاصله نیاز دارم زیرا حس می کنم این رابطه دیگر سالم نیست” سپس در اولین فرصت از او فاصله بگیرید.
اگر نمی توانید او را نبینید سعی کنید نسبت به او خنثی باشید.

چگونه با عضوی در خانواده که به شما آسیب می زند قطع رابطه کنید؟ اگر به هر دلیلی نمی توانید رابطه ی خود با ان فرد را کاملا قطع کنید سعی داشته باشید زمانی که نیاز به صحبت کردن دارید او را در جایی عمومی ملاقات کنید. از او بخواهید با شما به یک کافی شاپ، پارک یا رستوران بیاید، هرجایی که در صورت نیاز بتوانید از او فاصله بگیرید.

 • مثلا صحبت کردن با مادربزرگتان در خانه ای که او برای 35سال در انجا زندگی کرده است باعث می شود تصور کند موقعیت بالاتری دارد و احتمال اینکه حرف شما را بپذیرد کمتر خواهد بود.
 • از طرف دیگر داشتن مشاجره در خانه تان باعث می شود حس کنید به فضای امن زندگی شما تجاوز شده است، خصوصا اگر وقتی از او بخواهید برود این کار را نکند.
چگونه با عضوی در خانواده که به شما آسیب می زند قطع رابطه کنید
اگر می خواهید برای حرف هایتان برنامه ریزی کنید می توانید از نامه یا یک ایمیل کمک بگیرید.

اگر می خواهید احساس خود را به او بگویید و می ترسید در بیان آن مشکل داشته باشید می توانید نوشتن چیزهایی که می خواهید بگویید را امتحان کنید. بگذارید او بداند شما برای گذراندن زمانی دور از او برنامه ریزی کرده اید. می توانید نسخه ای از نامه را پیش خودتان نگه دارید. در صورتی که فرد ادعای حرفی را کرد که شما نزده بودید به این نسخه مراجعه کنید.

منابع
wikihow.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا