جاه طلبی

گاه جاه طلبی یک صفت بد شناخته می شود؛ در واقع این خصوصیت را بیشتر یک خصلت بد می دانند تا یک صفت خوب. اما به تجربه می توان گفت این خصلت است که افراد را به سمت دستیابی به موفقیت های عالی هدایت می کند، بدون آن فرد هیچ کار عالی انجام نخواهد داد.

در واقع می توان گفت این خصلت بیشتر مثبت است تا منفی. دوست داریم بدانید چرا؟ با ما همراه باشید.

جاه طلبی مثبت یا منفی؟

اغلب افراد از کار کردن با انسان های جاه طلب لذت می برند. افراد جاه طلب تقدیر خود را خوب جلو برده و از دیگران انتظار ندارند نیازهای ان ها را برآورده سازند. ان ها قدرت اراده و ارزیابی دارند. آن ها می دانند می خواهند به کجا برسند و برای رسیدن به آن باید چه کار انجام دهند. ان ها می توانند رویاهای خود را تغییر داده و ارزیابی کنند، همیشه فرصت هایی را می بینند که منتظر ان ها هستند و از ان استفاده می کنند.

جاه طلبی یک محرک مهم برای رشد شخصی است. هیچکس نمی تواند بدون داشتن مقدار سالمی از جاه طلبی موفق باشد. کسانی که می خواهند به بالاتر برسند بیشتر می دانند، بیشتر کار می کنند، بیشتر اطلاعات داده و می گیرند، هدف داشته و در درون خود محرکی قوی دارند که ان ها را به رویاهای بزرگتر و پیشرفت هدایت می کند. آن ها با ارزش ها و باورهای خود هدفی معین کرده و این جاه طلبی باعث انعکاس اعتماد به نفس بالاتر و قدرت بیشتر در به تصویر کشیدن آینده خواهد شد. افراد جاه طلب با رسیدن به هدف خود درخششی در چشمان خود خواهند داشت. آن ها برای رسیدن به اهداف خود شور و شوق زیادی دارند. این افراد به دیگران الهام بخشیده و انگیزه می دهند.

نکته قابل توجه

باید دقت داشت جاه طلب بودن اشاره به یک کمبود یا ارزش یا اصول اخلاقی ندارد. جاه طلب بودن برخلاف باور افراد زیاد به معنای غیرقابل کنترل بودن نیست. ما از این خصلت می ترسیم و به ان اعتماد نداریم ( همانطور موفقیت دیگران ) ما به سادگی ان را با جاه طلبی کنترل نشده اشتباه می گیریم. ما ذاتا فکر می کنیم کسانی که جاه طلبی زیادی دارند می خواهند به دیگران آسیب برسانند. البته جاه طلبی های مهار نشده مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت، این فرد برای رسیدن به چیزی که می خواهد حاضر است هرکاری انجام داده و به هر کسی اسیب برساند. اما این کار نمی تواند کسانی که سطح سالم و مثبتی از جاه طلبی دارند را بی ارزش کرده و تضادی با موفقیت و انجام کارهای درست در عین جاه طلبی ندارد.

افرادی که جاه طلب نیستند

از طرف دیگر کسانی که جاه طلب نیستند از زندگی چیز زیادی نمی خواهند و این همان چیزی است که نصیبشان می شود، دستاوردهای خیلی کم یا اصلا هیچ چیز. آن ها هیچ ایده، دیدگاه، مسیر یا هدفی ندارند و به همین دلیل به هیچ جا نمی رسند. بسیاری از آن ها زندگی تلخی داشته و متوجه نمی شوند این کمبود جاه طلبی است که مانع راه اینده ی ان ها شده است. آن ها نمی توانند اینده ای برای خود تصور کنند و از این رو نمی توانند ان را برای خود بسازند. کسانی که جاه طلب نیستند واقعا با خودشان صادق نیستند. آن ها انگیزه ای ندارند تا ریسک های لازم برای موفقیت را بپذیرند، آن ها خودشان را برای زندگی کردن با پتانسیلی که دارند نساخته اند. متاسفانه ان ها بال های پرواز خود را بسته اند و حتی متوجه این موضوع نیستند…

ما باید به کودکان خود قدرت این خصلت و رویاسازی برای چیزهای بزرگ را یاد دهیم. این ها انگیزه های شخصی مهمی برای موفقیت هستند. و باید به ان ها یاد دهیم جاه طلبی می تواند، و البته باید، در کل برای فایده رساندن به دیگران و جامعه باشد.

امروزه باید از کسانی که ما را به سمت اینده هدایت می کنند بخواهیم دیدگاهی شفاف دهند تا با این خصلت و اهدافی چالش برانگیز الهامی برای رسیدن به چیزی که می خواهیم باشد. تنها با این روش می توانیم کار و البته دنیایی عادلانه و  متساوی داشته باشیم، چیزی که شایستگی اش را داریم.

نکته قابل توجه

در بسیاری از مواقع این خصلت بسیار نادیده گرفته می شود. پیشنهادهای کاری اغلب به دنبال افراد جاه طلب هستند. کارآفرینان انرژی و این خصلت این افراد را تحسین می کنند و کشورها و شهرهای پویا برنامه هایی جاه طلبانه برای رشد دارند. با وجودی که این خصلت یک نیمه ی تاریک نیز دارد اما تحقیقات نشان داده اند نباید از این صفت بترسیم.

جاه طلبی | مرکز مشاوره همکده

باور مردم در مورد جاه طلبی

اغلب باور دارند این خصلت اغلب همراه با خصوصیات شخصیتی منفی مانند بی صبری، طمع و کسب قدرت است. مهم نیست شما چقدر پول به دست بیاورید یا چه شرکت بزرگی داشته باشید. این خصلت اغلب با بی رحمی همراه است. این قدرت می تواند تمام احساسات انسانی مانند دوستی، احترام به دیگران یا همراهی را از بین ببرد. در نهایت این خصلت به معنای تنها بودن است: فرد به هر قیمتی قدرت را می خواهد و نتیجه اغلب تنهایی و انزوا خواهد بود. با این وجود این باورهای منفی نمی توانند مانع از این خصلت ما باشند. در ابتدا باید بدانید این خصلت به معنای درک چیزی است که برای ما ارزش داریم و می توانیم با ان بهتر باشیم.

نکته قابل توجه

بدون برنامه ریزی ما شکست می خوریم اما این خصلت به ما کمک می کند تا مسیری برای موفقیت در زندگی شخصی، خانوادگی یا حرفه ای خود داشته باشیم. این خصلت به ما مقاومت را یاد می دهد. وقتی مشکلات ایجاد می شوند افراد جاه طلب راهی برای عبور از آن خواهند یافت. بعلاوه جاه طلب بودن باید ما را تطبیق پذیر و مقاوم کند. این خصلت به معنای یک هدف شخصی نیست: ما باید افراد دیگر را نیز در پیشرفت خود شریک کنیم. این صفت می تواند یک دیدگاه برای تمام شهر باشد.

 ما نباید بگذاریم دیگران ما را ناامید کنند. بدون این خصلت زندگی ما بدون معنا خواهد شد. ما باید جاه این خصلت را تحسین کرده و از حال و اینده ای بهتر لذت ببریم.

شش عادت افراد جاه طلب

  • آن ها هدف مشخص می کنند اما ان را با دیگران به اشتراک نمی گذارند. افراد جاه طلب هدف گرا بوده و همیشه به دنبال موفقیت های بعدی هستند اما جاه طلبی سالم این است که هدفتان را خصوصی نگه دارید. سپس از انجایی که شما احساس رضایت پیدا کرده اید انگیزه ی کمتری برای انجام کارهای سخت لازم خواهید داشت.
  • آن ها ریسک می کنند.

این خصلت باعث می شود بخواهید وارد ترس و اضطراب شوید. برخی افراد بهتر می توانند ترس ها را تحمل کنند، شاید به این خاطر که شجاع ترند یا انگیزه ی بیشتری دارند و می توانند این ترس ها را به حداقل برسانند. افراد جاه طلب حتی اگر هدفی نداشته باشند به خوشان فضایی برای کشف بیشتر، پیشرفت و تجربه کردن می دهند. این خصلت یعنی بتوانید یک فرد تغییردهنده خلاق باشید.

  • آن ها روش های جدیدی برای تفکر خود می سازند.

افراد جاه طلب از گروهی فکر کردن دوری می کنند و خودشان راه های جدیدی برای تفکر می سازند.

آن ها با افرادی متفاوت از خودشان صحبت کرده و از ان ها چیزهای جدید یاد می گیرند. آن ها پذیرای صحبت با آشنایان و حتی باز کردن حرف با غریبه ها هستند، زیرا ممکن است فرصت های جالب پنهانی را پیدا کنند.

این خصلت فرد را زیرک می کند. این صفت باعث می شود رشد کنیم، اغلب به شکلی که انتظارش را نداشتیم.

  • آن ها روی عمل کردن تمرکز دارند.

جاه طلبی | مرکز مشاوره همکده

یک فرد موفق کسی است که حرکت می کند. اگر انتظارات شما کم باشند هیچ چیزی برایتان اهمیت نخواهد داشت.

جاه طلبی | مرکز مشاوره همکده
  • آن ها خودشان را با افراد دیگر مقایسه نمی کنند.
جاه طلبی | مرکز مشاوره همکده

بزرگترین رقیب شما باید خودتان باشد. خودتان را با دیگران مقایسه نکنید و موفقیت خود را تنها در مقابل چیزهایی که می توانید به دست بیاورید اندازه بگیرید. هیچ چیز مانند سخت کار کردن با تمرکز و پشتکار نیست. خودتان را پیشرفت دهید.

  • آن ها اطراف خود را پر از افراد جاه طلب می کنند.

در نهایت پیشنهاد می کنید قدرت خود را با پر کردن اطرافتان از افراد قوی زیاد کنید. شما تقریبا متوسط پنج فردی هستید که بیشتر وقتتان را با آن ها می گذرانید. برای خودتان مدل های شخصیتی پیدا کنید. با آن ها دوست بوده و از ان ها درس یاد بگیرید. با کسانی دوست باشید که از شما باهوش تر هستند و در زمینه هایی که علاقه دارید موفق تر می باشند.

جاه طلبی کورکورانه چیست؟

جاه طلبی | مرکز مشاوره همکده

گاهی بزرگترین اهداف ما بزرگترین دشمنان می شوند، وقتی که کورکورانه ان ها را دنبال می کنیم بدون اینکه روی مسیری که در آن حرکت داریم تمرکز داشته باشیم.

این خصلت، علاقه، حرکت و تمرکز است. وقتی فردی می خواهد به موفقیت برسد بسیاری از اوقات تنمایل او برای به دست اوردن چیزی که می خواهد مانع از تشخیص درست و غلط می شود. کسانی که با جاه طلبی کورکورانه به سمت یک هدف حرکت می کنند می توانند بزرگترین دشمن خودشان باشند. شما باید انتخاب هایی داشته باشید که شما را به هدفتان نزدیک تر کنند. جاه طلبی کورکورانه علاقه بدون داشتن مسیر و شفاف سازی و اماده شدن است.

منابع:

مرکز مشاوره همکده

https://www.healthline.com/

منابع
betterhelp.comwritefix.comfastcompany.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا