نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی

“گاهی شما در زندگی انتخاب هایی دارید و گاه این انتخاب های شما هستند که شخصیتتان را می سازند “این حرف مرتبا در ذهن شما تکرار می شود و هیچوقت نباید فکر کردن به ان را کنار بگذارید. شاید با خودتان فکر کنید این قضیه ساده تر از این هاست و شما همان شخصیتی را دارید که با ان متولد می شوید یا شخصیت شما را انتخاب های بزرگ در زندگی تان می سازد، مانند شغل یا ازدواج، اما مسیرهای متفاوتی که هرروزه انتخاب می کنید، حتی کوچکترین تصمیم هایی که می گیرید، واقعا می توانند روی شخصیت شما اثر بگذارند. نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی بسیار است.

نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی

مثلا شما انتخاب می کنید تا در زندگی انسانی دلسوز و همراه باشید. ما انتخاب کرده اید که بچه ای نداشته باشید و در طول بیست و دو سال اخیر ده بار محل زندگی تان را تغییر داده اید. با وجودی که شاید همه ی این کار با اراده ی خودتان نبوده است، اما خوشحالید که زمانی که فرصتی وجود داشت تصمیم گرفتید فردی کارآفرین باشید.

بررسی نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی چیست؟

تنها کافی است با همه ی این ها به این بخش از مطلبی که برای شما آوردیم دقت کنید ” گاهی انتخاب هایتان هستند که شما را می سازند ” من فکر می کنم انتخاب های ما سازنده ی واقعی شخصیتمان می باشند. ما ممکن است در جایی لغزیده و هرازگاهی انتخاب بدی داشته باشیم اما حتی انتخاب های بد نیز بخشی از شخصیت ما خواهند بود. من فکر می کنم چیزی که از همه بیشتر مهم است درسی است که ما از اشتباهات خود می گیریم.

چطور است از خودتان این ها را پرسیده و خودتان را با این سوالات به چالش بکشید:

  • وقتی فرد بی خانمانی را می بینم چه کار می کنم؟
  • چگونه به جامعه ی خود کمک کرده و خدمت می کنم؟
  • به کجا مسافرت کرده اید و چه چیزهایی را یاد گرفته اید؟
  • آیا به دیگران لبخند می زنید و یا تنها به آن ها سلام می کنید؟
  • در روز قبل با چه چالش هایی برخورد کرده ام؟ ماه قبل؟ سال قبل؟
  • وقتی فرصتی مقابل شما ایجاد می شود آیا با دیگران مهربان هستید؟
  • آیا کار درست را انجام دادم؟ اگر نه در آینده چگونه متفاوت عمل خواهم کرد؟

این لیست سوالات می توانند بی انتها بوده و برای همیشه ادامه داشته باشند، و البته تاثیری که روی زندگی ما داشته اند. حتما باید زمانی را کنار گذاشته و در مورد این ها با خودتان فکر کنید.

آیا انتخاب هایی که داشته اید را دوست دارید؟ و آیا شخصیتی که انتخاب هایتان برای شما ایجاد کرده اند را دوست دارید؟ نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی چیست؟

اهمیت دوستی در انتخاب های شما. برای شروع نیاز است چه چیزهایی را بدانید.

نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی

تفاوت میان آشنایان و دوستان

تفاوت بزرگی بین یک فرد آشنا و یک دوست واقعی وجود دارد و ما باید از این تفاوت ها اگاه باشیم. یک آشنا مسلما کسی است که او را تا حدودی می شناسیم …. کسی که وقتی او را می بینیم خواهیم شناخت. از طرف دیگر یک دوست کسی است که او را می شناسیم، دوست داریم و به او اعتماد داریم. حتی می توانیم این تعریف را وسیع تر کرده و بگویید خیلی خوب می شناسیم، زیاد دوست داریم و کاملا به او اطمینان داریم. و اما چرا این تمایز مهم است؟

خوب به دو دلیل. شما آشنایتان بسیار بیشتر از دوستانتان هستند، در نتیجه انتظار ندارید بخواهید مرتبا با هم در ارتباط باشید. دوستان واقعی را به سختی می توان پیدا کرد و به همین دلیل اغلب ما تنها چند دوست واقعی محدود داریم. دلیل دوم و مهم ترین دلیل اینکه خیلی باید مراقب باشید یک دوست یا همراه چه تاثیری روی زندگی شما خواهد داشت یا چگونه باعث می شود در مورد چیزی صحبت کنید که از ان مطلع نیستید. دوستان واقعی بیشتر نگران شخصیت شما و انتخاب هایتان هستند تا یک فرد آشنا.

تعداد دوستان و نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی

در اطراف ما هزاران فرد مختلف زندگی می کنند. اما دنیای دوستی ما تنها شامل تعداد کمی از ان ها خواهد بود. شما هر روز با افراد زیادی در تماس خواهید بود و باید همیشه این موضوع را در نظر داشته باشید “دوستان نزدیک کسانی هستند که می توانید به آن ها تکیه کرده و اعتماد دارید. شاید برای شما سخت باشد بتوانید تعداد دوستانتان را بگویید اما نکته ی مهم این است که فواید دوستی را شما تنها از تعداد محدودی از افراد دریافت خواهید کرد. از این رو باید در انتخاب دوستان خود دقت زیادی داشته باشید.

تاثیری که دوستان روی شما دارند

نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی با تاثیر آنها هم مشخص می شود. نکته ی مهم دیگر در مورد دوستان – سطح تاثیری است که یک رابطه ی دوستی می تواند روی زندگی شما داشته باشد و راهی که برای زندگی انتخاب می کنید اهمیت بالایی خواهد داشت. دوستان شما می توانند به شیوه های زیادی رویتان اثر بگذارند. چیزی که دوست شما در یک مهمانی می پوشد می تواند به نوعی انتخاب لباس شما را نیز ارزیابی کند. نظراتی که دوست شما در مورد یک فرد دارد، بدون اینکه آگهی و شناخت زیادی از او داشته باشد، می تواند تبدیل به نظر شما نیز شود. جایی که دوستتان ی خواهد بورد و کاری که می خواهند انجام دهد می تواند به سرعت تبدیل به برنامه ی شما شود.

نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی | مرکز مشاوره همکده

نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی

مخلوقی که ما هیچ ارتباط خونی ندارد و در عین حال قلب هایمان به هم خیلی نزدیک است. کسی که حتی در سخت ترین لحظات به روی ما می خندد و باعث می شود حتی در روزهای سخت بازهم قوی بمانیم. کسانی که شاید ما را چاق یا زشت بخوانند اما اگر فرد دیگری به ما بی احترامی کند از دست او کاملا عصبانی می شوند. گروهی از افراد که والدین ما کاملا به آن ها اعتماد دارند. حتی می توان گفت خواهر یا برادرهایی از یک مادر و پر دیگر. این ها دوستان واقعی ما هستند که روی انتخاب هایمان اثر دارند.

نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی

دوستان ما خانواده مان بیرون از چهارچوب خانه هستند. آن ها تاثیر بزرگی روی ساخت شخصیت ما به عنوان انسان های واقعی دارند. اهمیت دوستان در زندگی ما و تاثیر آن ها روی انتخاب هایمان انکارناپذیر است. این ها نکات خاصی هستند که بیان کننده ی برخی از حقایقی هستند که باعث می شوند دوستان ما بسیار خاص و مهم در زندگی مان باشند.

بهبود اعتماد به نفس

شما برای انتخاب های خود در زندگی بسیار تحت تاثیر اعتماد به نفستان می باشید. شاید به تصمیم ها و توانایی های خود شک کنید اما دوستانتان اصلا به شما تردید نخواهند داشت. حتی در شرایطی از زندگی که بسیار باعث عصبی شدن شما می شود آن ها با قدرت در کنارتان ایستاده و باعث می شود خودتان را باور داشته باشید. گاه تنها به خاطر باور و یقینی که ان ها به ما می دهند خطر کرده و در موقعیت های ریسک پذیر حضور می یابیم.

نقطه ی آسایش یکی از نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی

دوستان شما حتی در بدترین ظاهر و با زشت ترین قیافه شما را دوست دارند و موقعیت زندگی تان برای آن ها مهم نخواهد بود. آن ها هنوز هم همراه شما بوده و در تصمیم گیری ها یاری تان می کنند. شما در کنار ان ها احساس راحتی خواهید داشت.

مشارکت با شما در جرم ها

دوستان شریک اصلی ما در همه ی کارهایمان هستند. ان ها قدرت عجیبی در تغییر دادن خاطرات بد به خاطراتی به یاد ماندنی دارند.

شنونده ی خوب یکی از نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی

آن ها شما را خوب شناخته و می دانند چه تصمیمی برای شما خوب است. دوستان درون شما را می شناسند. آن ها مشکلات، نقاط ضعف، حقایق بد، گذشته ی تاریک و مشکلات شما را می دانند و بازهم می خواهند در کنارتان باشند. ان ها شما را برای کسی که هستید دوست دارند. آن ها در فرصت ها و گزینه های پیش رویتان مانند والدینتان نخواهند بود.

آن ها شما را برای انتخاب های درست تشویق می کنند

در انتخاب هایی که نیاز به تلاش سخت دارند و تصمیماتی پیچیده با ان همراه خواهد بود ان ها شما را به ادامه دادن تشویق می کنند. آن ها شاید همیشه ایده ها و برنامه های شما را باور و قبول نداشته باشند اما هیچگاه مانع راه شما در دستیابی به اهدافتان نخواهند شد.

آنها درک درستی از شما و انتخاب هایتان دارند

هیچ کسی در جهان نمی تواند مانند دوستان ما تفکر، رویاها و علایقمان را درک کند. بعلاوه علت اصلی انتخاب دوست بودن در کنار کسی است که شما را درک کرده و قضاوت نمی کند. اغلب دوستان ایدئولوژی و عقاید یکسانی دارند و از این روز پیش بینی انتخاب شما و تشویق کردنتان برای ان ها ساده خواهد بود.

یک دوست خوب در همه ی شرایط و در تمام انتخاب ها همراهتان خواهد بود

این نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی است. خصوصا بعد از تمام شدن روزهای مدرسه و دانشگاه، دوستان مسیرهای متفاوتی در زندگی خواهند رفت و شاید از هم جدا شوند. با این وجود قلب هایشان همیشه باهم است. با داشتن دوستان خوب ما مطئن هستیم حتی بعد از گذاشتن سال ها بازهم در زمان نیاز و در تصمیمات سخت همراهمان خواهند بود. چه نصف شب باشد یا تعطیلات، دوستان برای کمک کردن به شما آماده هستند. 

عشقی بدون قید و شرط یکی از نقش هم سالان در انتخاب شیوه های زندگی

والدینمان ما را دوست دارند زیرا بچه های آن ها هستیم. زن و شوهرمان ما را به خاطر ازدواجمان دوست دارند. خانواده ما را دوست دارند زیرا هم خون هستیم. با این وجود دوستان بدون هیچ نسبتی به ما علاقه دارند. عشق آن ها بدون قید و شرط است. ما جالب ترین نوع از علاقه را به دوستان خود داریم. به خاطر این علاقه ی زیاد ما تحت تاثیر دوستان خود خواهیم بود. و این دوستانمان هستند که می توانند روی انتخاب های ما برای زندگی و در نتیجه اینده ی ما تاثیر داشته باشند.

منابع
goodchoicesgoodlife.orggoodchoicesgoodlife.orglistaka.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا