روان شناس خوب چه ویژگی دارد

 

در طی درمان های روانی محیطی حمایتی برای صحبت کردن راحت و آزادانه و همراه با اعتماد به نفس ایجاد می شود تا فرد بتواند در مورد نگرانی ها و احساسات خود حرف بزند. روان درمان بسیار تلاش می کند تا حرف های شما محرمانه بین خودتان بمانند و این موضوع برای او اهمیت زیادی دارد و تلاش دارد تا به تمام سوال های شما پاسخ دهد، مگر در زمانی که اطلاعات محرمانه باید به اشتراک گذاشته شوند.

خصوصیاتی که یک روان شناس خوب باید داشته باشد.

شاید بخواهید بدانید که کدام خصوصیات اخلاقی در روان شناسی می تواند ازشمند باشد، چه به دنبال درمان هستی، می خواهید در حیطه ی روان درمانی شغلی پیدا کنید و یا هردو. این خصوصیات اخلاقی می توانند ذاتی یا اکتسابی باشند. روان شناسان موفق خصوصیات درونی ای دارند که اغلب شما در یک دوست یا مربی به دنبال آن هستید. آن ها گرم، در دسترس و مشوق بوده و برای موفقیت شما تلاش می کنند. بعلاوه روان درمانان نیاز به دریافت آموزش مناسب و مدارک معتبر دارند.

 • شور و هیجان زیاد برای یادگیری.

 • مشارکت در یادگیری برای تمام زندگی از خصوصیات یک روان درمان لایق است. از آنجایی که ایده ها و روش های درمانی جدید مرتبا منتشر می شوند روان درمانان باید با شرکت در سمینارها، مرور کردن یافته های تحقیقات بر اساس شواهر و مشاوره با همکاران خود از جدیدترین اطلاعات اگاه باشند. اگر روان درمان ها برای کار با گروه خاصی از افراد یا موقعیت های خاص اماده نباشند تمایل برای کمک به افراد دیگر در او کم خواهد شد. نصایح نادرست یا تشخیص های ناصحیح می توانند به شدت به بیمار آسیب برسانند. روان درمان ها باید دارای قدرت آگاهی از خود باشند تا بتوانند نقاطی که در ان نیاز به آموزش دیدن دارند را تشخیص دهند.
 • احساس همدلی.

 • روان درمان باید از خود همدلی و نگرانی واقعی برای بیمار نشان دهد.آن ها به نکات ظریف و ریزی که در مورد تن صدا و زبان بدن وجود دارد دقت می کنند. مهارت هایی مانند گوش دادن فعال و واکنش درست بیمار را تشویق می کند تا افکار، احساسات و باورهای خود را سرکوب نکرده و مطرح کند. روان درمان با نشان دادن درک فرد مقابل با او صحبت کرده و قدرت پذیرش احساسات قوی فرد مقابل را دارد. یک روان درمان می تواند در زمان کار با بیماران زندانی نیز واکنش ها و احساسات خود را مدیریت نماید، مثلا در مقابل متجاوزان جنسی، تا بتواند آن فرد را به درستی درک کرده و تغییراتی را در او ایجاد کند.
 • توانایی حل مشکلات. 

 • یک روان درمان شاید برای نصیحت کردن تمایل زیادی داشته باشد اما با این حس مبارزه می کند. به جای آن روان شناسان صبورانه منتظر می مانند تا بیمار آزادانه صحبت کرده، مشکلات را شناخته و دلایلی برای عدم رضایت از وضعیت زندگی خود بیان کند. انگیزه در فرد با اشاره کردن به تفاوت های میان اهداف بیمار و رفتارهای او ایجاد می شوند. هدف ها مورد بحث قرار گرفته و برنامه ی درمانی در گام های بعدی درمان به مرور شکل می گیرد.

 • محدودیت های مناسب

 • . روان درمان مرزها و محدودیت ها را پذیرفته و هیچوقت از خط مرزهای حرفه ای و روابط درمانی فراتر نمی رود. او فاصله ی فردی مناسبی را حفظ خواهد کرد. بیماران برای ساعات بعد از دیدار که دیگر روان درمان حضور ندارد دستورالعمل هایی را دریافت خواهند کرد. روابط عاشقانه با بیمار هیچگاه به خاطر  تفاوت های قوی، موارد اخلاقی و قوانین جنسی هیچگاه  مجاز نخواهد بود.
 • قابل اعتماد بودن.

 • بیمار می تواند کاملا درک کند که پزشک او فرد قابل اعتمادی است یا نه. روان درمانان با تاکید روی راز نگه داشتن نشان می دهند می توانند قابل اعتماد باشند. به عنوان بخشی از آشنایی اولیه، بیماران از حقوق شخصی خود مطلع شده و از هرگونه استثنا در مورد راز نگه داشتن اگاه خواهند شد، مانند تهدیدهایی برای آسیب رساندن به خود یا دیگران. روان درمان به بیمار خود اطمینان خاطر می دهد که برای بیان افکار و احساسات خود آزاد است، بدون اینکه قضاوت شود. این بازخورد برای بیماران کاملا سازنده و حمایتی است.
 • صبور بودن

 • . روان درمانان واقع گرایانی هستند که می توانند متوجه باشند ایستادگی طولانی در مقابل رفتارهای ناهنجار نمی تواند به سرعت یاد گرفته شود. به جای آنکه به بیماران بگویند چه چیزی را تغییر داده و چگونه این کار را انجام دهد، صبورانه او را در طول مسیر شناخت خود راهنمایی می کنند.آن ها قبول دارند پیشرفت نمی تواند در خطی ثابت پیش رفته و موانع نیز در این بین وجود دارند. بیماران پرخاشگر یا سرسخت قبل از اینکه اماده باشند برای ایجاد تغییرات مجبور یا هدایت نمی شوند.
 • سرسخت در مقابل موارد اخلاقی.

 • روان شناسان در مقابل استانداردهایی که توسط انجمن های مربوطه برای آن ها تعیین کرده است کاملا پایدارند. آن ها از خود صداقت، روراستی و قابل اعتماد بودن نشان می دهد. هر نوع مشاوره با بیماران تحت رعایت این موارد اخلاقی خواهد بود. رفتارهای اخلاقی روان درمان هم راستا با گرایش ها و ارزش های حرفه ای او می باشد.
 • شناخت حساسیت های فرهنگی.

 • آگاهی از خود و همراهی با اکثریت جامعه از خصوصیات یک روان شناس خوب است. برخی روش های تشخیص و درمان بیماران نمی توانند در بعضی جوامع موثر باشند. روان شناسی که از جامعه اگاهی دارد می تواند ساختارهای اجتماع را درست درک کند، مانند جنسیت ها، قدرت، مرزها و خشونت های فیزیکی. او در عین حال که سعی می کند عدالت، برابری و انصاف را رعایت کند باز هم با تعصبات فردی خود مقابل می باشد.

باهوش ترین و واردترین متخصصان اغلب خصوصیات فردی مشترکی دارند که باعث می شود در کار با بیماران بهتر عمل کرده و به آن ها کمک می کند مشکلات عاطفی یا روانی بیمار را حل نمایند. هرکس که می خواهد شغلی به عنوان روان شناس یا هرنوع متخصص دیگر در سلامت روان داشته باشد باید از قبل از شروع این سوالات را از خود بپرسد.

خصوصیات رفتاری روان درمان و سوالاتی که باید از خود بپرسد

 • آیا شنونده ی خوبی هستید؟

 • در کنار تمام موارد مطرح شده، روان شناس باید بتواند نه تنها به گفته های بیمار توجه نماید بلکه باید به زبان بدن او نیز دقت داشته باشد. اطلاعات فردی که در طول درمان آشکار می شوند اغلب به تدریج و با تلاش زیاد هستند، در نتیجه باید برای درک درست تمام انواع مکالمه مراقبت درستی انجام گردد تا به انتخاب درمان صحیح برای فرد کمک کند.
 • آیا می توانید رازنگه دار باشید؟

 • یک قانون مهم دیگر برای درمان این است که هیچ یک از حرف های بین بیمار و درمانگر جایی بیان نشود، مگر اینکه در قانون برای آن مورد اجازه داده شده باشد. روان درمان نباید چیزهایی که در طی جلسه درمان شنیده مطرح کرده یا موضوعات را به خانه ببرد.
 • آیا واقعا به دیگران اهمیت می دهید؟

 • شاید این سوال احمقانه به نظر برسد اما اهمیت زیادی دارد. همدلی پایه ی صنعت روان شناسی است و نباید آن را بی اهمیت دانست. یک روان درمان حتما باید بتواند درد عاطفی بیماری را درک کرده و همدلی خود را به او نشان دهد. کسانی که می گویند ” بهتر است آن را فراموش کنی ” نمی توانند روان شناس موفق بمانند.
روان شناس خوب چه ویژگی دارد | مرکز مشاوره همکده
 • آیا به طور طبیعی کنجکاو هستید؟

 • در عین گوش دادن به حرف بیمار، فرد درمانگر باید بتواند با سوالات خود به نوعی روند درمان را هدایت نماید. این برای کسانی که ناظرانی زیرک هستند خوب است، کسانی که مرتبا سوال می پرسند و می توانند جملات مبهم بیمار را تحلیل کنند تا معنی پنهان در حرف او را دریابند.
 • آیا خودتان را خوب می شناسید؟

 • تحت فشار هیچ تحلیلی صورت نمی گیرد، در نتیجه یک روان درمان باید متناسب با تحصیلات، پیش زمینه، موقعیت اجتماعی و باورهای مذهبی خود تعصبات را کنار بگذارد. او باید بداند چطور از زندگی خود دور شود تا اطمینان یابد مشاهداتی بی طرفانه دارد.
 • آیا در صحبت کردن با هر نوع فردی احساس راحتی دارید؟

 • بیمارانی که به دنبال درمان هستند دارای پیش زمینه های جنسی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی متفاوتی هستند. یک روان شناس خوب مهارت های فردی کافی دارد تا بتواند با هرنوع شخصیتی مکالمه داشته و اعتماد بیماران را جلب کند.
 • آیا واقعا فردی باثبات هستید؟

 • هیچ کس انتظار ندارد یک روان شناس انسانی عالی و کامل باشد، به هر حال ان ها نیز آدم هستند. اما قبل از اینکه بتوانید با بیماران به صحبت بنشینید باید اطمینان یابید در ابتدا مشکلت روحی خودتان را حل کرده اید. آدم های بی ثبات و عجول موفق نخواهند بود.
 • آیا انسان صبوری هستید؟

 • در طول درمان، روان شناس باید عمیق ترین و تاریک ترین افکار و ترس های بیمار را آشکار سازد تا بتواند در مقابله با مشکلات به او کمک کند. با انجام این کار روان درمان باید بتواند هیچ قضاوتی روی هیچ گفته ای نداشته باشد، حتی اگر متضاد با باورها و ارزش های فردی او بود. بعلاوه روان شناس باید در طی پیشرفت درمان صبور بوده و انتظار پسرفت های گه گاه و گاه توقف را داشته باشد.
 • آیا در حل پازل و معماها خوب هستید؟

 • روان شناسان خوب کسانی هستند که از منطق برای یافتن راه حل استفاده می کنند و اغلب این کار با داشتن اطلاعات کمی باید صورت بگیرد. روان درمان باید بتواند از اطلاعات محدودی که دارد استفاده کند تا ریشه ی اصلی علت استرس بیماری را پیدا کرده و درمان مناسبی را برای او تجویز کند.
 • آیا شما خلاق و انعطاف پذیر هستید؟

 • روان درمانی نیاز به مهارت های تحلیلی دارد، اما به نوعی همراه با علم و هنر نیز می باشد. موثرترین و بهترین روان درمانان باید به قدر کافی ذهنی باز و آزاد داشته باشند تا فرض های قبلی در مورد رفتارهای انسانی را به چالش کشیده و تئوری های جدید را با تغییر جامعه بپذیرند. ذهن انسان کاملا پیچیده است و مدام در حال تغییر می باشد و روان شناس باید بتواند خود را با یافته های جدید در این زمینه تطابق دهد.

چگونه برای خود یک روان شناس خوب پیدا کنیم؟

روان شناس خوب چه ویژگی دارد | مرکز مشاوره همکده

برای پیدا کردن یک روان درمان، از پزشک مرتبط با سلامت فیزیکی یا دیگر متخصصان سلامت مشورت داشته باشید. می توانید با انجمن روان شناسی در ناحیه ی خود صحبت کنید. از دوستان و خانواده در مورد یک فرد خوب سوال کنید. با مرکز بیماری های روانی در شهر خود تماس بگیرید. می توانید از خدمات اینترنتی نیز برای این کار استفاده کنید.

آیا ملاقات با روان پزشک به من کمکی خواهد کرد؟

روان شناس خوب چه ویژگی دارد | مرکز مشاوره همکده

 برخی انواع از روان درمانی می توانند به طور قابل توجهی افسردگی، اضطراب و علائم مرتبط با ان مانند درد، خستگی و حالت تهوع را کاهش دهند. سلامت فیزیکی و روانی ارتباط نزدیکی باهم دارند. ملاقات با روان پزشک می تواند به طور قابل توجهی سلامت روان شما را بهبود بخشد. اغلب افرادی که حداقل چند جلسه با روان شناس دیدار داشته اند بسیار بهتر از افرادی هستند که با روان شناس ملاقات نداشته اند.

مرکز مشاوره همکده

https://www.healthline.com/

منابع
work.chron.comallpsychologyschools.comapa.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا