جو مفید خانواده رابطه بین حمایت خانواده از علائم ADHD و افسردگی را تعدیل می کند

علائم اختلال نقص توجه – بیش فعالی (ADHD) معمولاً با افسردگی همراه است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط علائم ADHD و افسردگی از طریق حمایت خانواده درک شده و بررسی اینکه آیا میزان رابطه به نوع جو خانوادگی دانشجویان پزشکی بستگی دارد یا خیر. در این مقاله از وب سایت همکده ما به این مطلب پرداخته ایم که جو مفید خانواده رابطه بین حمایت خانواده از علائم ADHD و افسردگی را تعدیل می کند. اگر تمایل دارید تا در ارتباط با شرایط خانواده با مشاوران در ارتباط باشید می توانید با متخصصان مرکز مشاوره همکده در ارتباط باشید. مرکز مشاوره همکده اولین و بزرگ ترین مرکز مشاوره در ایران می باشد. این مرکز ارائه دهنده خدمات حضوری و مشاوره تلفنی روان شناسی می باشد.

زمینه اختلالات ADHD

اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) یک اختلال تکاملی عصبی است که بسیاری از زمینه های زندگی را از دوران کودکی تا بزرگسالی تحت تأثیر قرار می دهد. علائم ADHD شامل اختلال در عملکردهای اجرایی مانند خودتنظیمی، مدیریت زمان، سازماندهی، حافظه کاری، برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی است که معمولاً با افت تحصیلی، تضعیف عملکرد شغلی و مشکلات اجتماعی همراه است. به طور کلی، این مشکل منجر به عزت نفس ضعیف و افسردگی می شود.

ADHD در بزرگسالان به ویژه کسانی که هرگز در دوران کودکی تحت درمان قرار نگرفته اند، به ندرت شناخته می شود. یک مطالعه نشان داده است که 5.5 درصد از بزرگسالان مبتلا به ADHD تشخیص داده شده اند و اکثر آنها (72 درصد) پس از 18 سالگی این بیماری را تشخیص داده اند. علائم ADHD می تواند بر کارایی یادگیری و کار تأثیر بگذارد و احتمال پیشرفت و خوشبختی را در بسیاری از جنبه های زندگی کاهش دهد.

ADHD و جو مفید خانواده با تعدیل افسردگی

جو مفید خانواده رابطه بین حمایت خانواده از علائم ADHD و افسردگی را تعدیل می کند

ADHD معمولاً همراه با افسردگی همراه است. به گفته پهیلوانیدیس، اختلالات روانپزشکی، به ویژه اختلالات افسردگی، از بیماریهای همراه شایع ADHD بالغ تازه تشخیص داده شده هستند. شیوع افسردگی در ADHD بین 18.6 تا 53.3 متغیر است. یک مطالعه طولی نشان داد که 17 درصد از بزرگسالان با تشخیص ADHD افسردگی به عنوان بیماری همراه داشتند. علاوه بر افسردگی، در میان جوانان، به عنوان مثال، دانشجویان پزشکی، علائم ADHD نیز با مصرف الکل و رفتار خودکشی ارتباط معنی داری دارد. مکانیسم ایجاد افسردگی در ADHD به طور کامل شناخته نشده است. ممکن است به عوامل مختلفی نسبت داده شود. برخی از مطالعات ارتباطی با عزت نفس، حمایت اجتماعی درک شده و جو خانوادگی نشان داده اند.

درمان ADHD

درمان ADHD شامل جنبه های دارویی و روانی است. جو خانواده یکی از مهمترین عوامل روانی – اجتماعی است که با پیامدها یا علائم رفتاری مرتبط است. هیچ روش سیستماتیک نمی تواند جو خانواده را توصیف و اندازه گیری کند. آب و هوای ایده آل خانواده گرم و پایدار است، زیرا این امر ممکن است به کودکان در مواجهه با چالش های زندگی کمک کند. این که بتوانیم جو خانواده را مثبت یا منفی طبقه بندی کنیم برای کاربردهای بالینی مفید خواهد بود.

کارهای مرتبط نشان داده است که جو منفی خانواده با رفتار بیرونی مرتبط است. هم مسائل خانوادگی و هم علائم علائم ADHD می توانند تأثیر دو طرفه داشته باشند. به عنوان مثال، تکانشگری یا فعال شدن کودک می تواند باعث خصومت والدین شود، که ممکن است منجر به تداوم ADHD در کودک شود. شرایط خانوادگی کمتر مطلوب با علائم ADHD همراه است. با این وجود، در حالی که اکثر مطالعات رابطه بین محیط منفی خانواده و علائم ADHD را تحلیل کرده اند، عوامل محیطی مثبت اغلب نادیده گرفته می شوند.

درک جو خانواده و ارتباط با ADHD

جو مفید خانواده رابطه بین حمایت خانواده از علائم ADHD و افسردگی را تعدیل می کند

درک جو خانواده موضوع مورد علاقه ماست زیرا بر احساسات، تفکر و رفتار افراد تأثیر می گذارد، صرف نظر از اینکه شرایط واقعی خانواده چگونه است. جو ایده آل خانواده باید گرم و پایدار باشد، زیرا ممکن است به کودک در مواجهه با چالش های زندگی کمک کند. با این حال، هیچ روش سیستماتیک برای توصیف و اندازه گیری جو خانواده وجود ندارد.

مطالعاتی که در مورد وضعیت جو مثبت خانواده انجام شده است، آن را با انسجام و ارتباطات خانوادگی و گرمی، حمایت، و مشارکت بین فردی خانواده نشان داده است، در حالی که کسانی که شرایط منفی خانواده را مورد بررسی قرار داده اند، آن را با محیط های نامطلوب خانوادگی، والدین از نظر احساسی ناپایدار نشان داده اند. شیوه های فرزندپروری معتبر، عبارات بسیار احساسی و مشارکت بیش از حد و فقدان حمایت عاطفی، تحریک پذیری و نفوذ جو پیش بینی کننده اساسی افسردگی جوانان است.

بر اساس یافته های این مطالعات، علائم ADHD، حمایت از خانواده و جو خانوادگی بر افسردگی در جوانان تأثیر می گذارد. اثر فقط مستقیم نیست ؛ تأثیر غیرمستقیم علائم ADHD بر افسردگی از طریق عوامل متعددی نیز یافت شده است. این میانجی ها شامل رابطه والدین و فرزند، استرس والدین، ​​عدم حمایت اجتماعی، قرار گرفتن در معرض خشونت در اجتماع، مشکلات همسالان و قربانی شدن است. با این حال، اثرات غیر مستقیم علائم ADHD بر افسردگی ناشی از حمایت خانواده و جو خانوادگی هرگز گزارش نشده است.

بحثی بر جامعه آماری آزمایش شده در مطالعات جو خانواده و ADHD

این مطالعه با هدف بررسی میزان حمایت خانواده و جو خانوادگی در کاهش افسردگی در دانشجویان پزشکی انجام شد. علیرغم افزایش (از 17 به 21)) در واریانس افسردگی که با افزودن متغیرهای حمایت از خانواده و جو مفید خانواده توضیح داده شد، تأثیر غیرمستقیم علائم ADHD از طریق حمایت خانواده درک شده به طور خطی بر جو خانواده وابسته نبوده است. در مدل میانجیگری، افسردگی به طور مستقیم تحت تأثیر مستقیم حمایت خانواده درک شده و اثر واسطه ای علائم ADHD قرار داشت. با وجود تأثیر تعدیل کننده بر حمایت درک شده از افسردگی، تأثیر جو مفید خانواده زیاد نبود.

دلیل اصلی بی اهمیتی را می توان به این دلیل نسبت داد که حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ نبود تا تفاوت های کوچک را به تصویر بکشد. دلیل احتمالی دیگر ممکن است این باشد که داده های جو خانوادگی جمع آوری شده بیشتر بر تجربیات پاسخ دهندگان تمرکز داشته باشد تا فضای خانوادگی فعلی، که باید تأثیر متقابل بیشتری با احساس کنونی حمایت خانواده داشته باشد. این یافته مطابق با یک مطالعه مرتبط بود.

مدل میانجیگری نشان داد که علائم ADHD و حمایت خانوادگی درک شده بر افسردگی تأثیر قابل توجهی دارد. حمایت خانوادگی درک شده، اثر علائم ADHD را از 0.07 (t = 3.022، p = 0.003) به 0.058 (t = 2.141، p = 0.0343) کاهش داد. به نظر می رسد علائم ADHD به طور مستقیم و غیر مستقیم بر افسردگی از طریق حمایت خانواده درک می شود.

حمایت خانوادگی درک شده

حمایت خانوادگی درک شده بصورت مثبت با جو مثبت خانواده، یعنی لذت بخش، مفید و گرم ارتباط دارد، اما با فضای منفی خانواده، یعنی هرج و مرج و مزاحم ارتباط منفی دارد. با این حال، تجزیه و تحلیل ما نشان داد که تنها جو مفید خانواده تعدیل کننده قابل توجهی در مدل تعدیل است. این یافته ها توسط وستنر و همکاران پشتیبانی می شود. از این رو در ابتدا هیچ ارتباطی بین وضعیت خانواده و ADHD مشاهده نشد. با این حال، تأکید اصلی دو مطالعه متفاوت است. حمایت اجتماعی ارتباط بین مشکلات روانی قوی والدین و علائم ADHD قوی را کاهش می دهد. مطالعه بیشتر برای آزمایش تأثیر طولی حمایت خانواده (یا اجتماعی) بر رابطه بین علائم ADHD و افسردگی ارزشمند است.

به طور خاص، در مورد جو خانواده، مطالعات مرتبط نشان داده است که روابط منفی خانواده می تواند بروز علائم ADHD را افزایش دهد. علائم ADHD هم لچبر جو خانواده تأثیر دارد. این یک چرخه معیوب را تشکیل می دهد. در این جامعه آماری برای مشارکت کنندگان که جو خانوادگی خود را مفید می دانند، همبستگی بین حمایت خانواده درک شده و افسردگی به طور قابل توجهی منفی بود. تجزیه و تحلیل اعتدال نشان داد که حمایت خانواده درک شده، تأثیرات متفاوتی بر افسردگی برای گروهی که جو خانوادگی مفید را درک کرده اند، ایجاد کرده است.

نقاط قوت و محدودیت ها

جو مفید خانواده رابطه بین حمایت خانواده از علائم ADHD و افسردگی را تعدیل می کند

تا آنجا که ما می دانیم، این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که در مورد اهمیت حمایت خانواده و جو مفید خانواده در زمینه افسردگی در ADHD بزرگسالان مطرح شده است. تحقیقات بیشتر بر اساس این نتایج توصیه می شود. با توجه به اینکه ADHD بسیار شایع است. تقریباً در همه زمینه های زندگی اختلالات قابل توجهی ایجاد می کند. یافته های ما پیامدهای مهمی در پیشگیری و تمرین بالینی دارد. علاوه بر مداخلات مبتنی بر خانواده، برنامه های پیشگیری و مداخله اولیه در آینده باید بر روی حمایت اجتماعی خوب و افزایش مهارت های اجتماعی، به ویژه در بین فرزندان والدین مبتلا به بیماری روانی، تمرکز کنند. تا خطرات را کاهش داده و از بروز علائم ADHD جلوگیری کنند.

سخن آخر

در این مقاله ما به بررسی جو مفید خانواده رابطه بین حمایت خانواده از علائم ADHD و افسردگی را تعدیل می کند پرداخته ایم. یافته های این مطالعه نشان داد که حمایت ضعیف از خانواده ممکن است یکی از خطرات ابتلا به افسردگی در زمینه علائم ADHD باشد. مطالعه بیشتر در مورد ارائه مداخله در مورد حمایت خانواده در میان کسانی که دارای علائم ADHD هستند باید ضروری باشد. اگر شما از این مشکلات رنج می برید می توانید با متخصصان مرکز مشاوره همکده در ارتباط باشید. مرکز مشاوره همکده اولین و بزرگ ترین مرکز مشاوره در ایران می باشد. این مرکز ارائه دهنده خدمات حضوری و مشاوره تلفنی روان شناسی می باشد.

 

 

منابع
bmcpsychology.biomedcentral.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا