اصول معذرت خواهی

در این مقاله از وب سایت مرکز مشاوره همکده می خواهیم بدانیم اصول معذرت خواهی چیست؟ مطلبی که در زمینه روابط و زندگی اهمیت زیادی دارد.

اصول معذرت خواهی

عذرخواهی عبارت است از اعلام پشیمانی ، ندامت یا اندوه فرد نسبت به توهین ، شکست ، آسیب ، صدمه یا ظلم به دیگری. بعضی از عذرخواهی ها بین فردی است (بین افراد ، یعنی بین دوستان ، اعضای خانواده ، همکاران ، عاشقان ، همسایگان یا غریبه ها). سایر عذرخواهی ها جمعی است (توسط گروهی به گروه دیگر یا توسط گروهی به فردی).  به طور کلی ، عذرخواهی می تواند “یک به یک” ، “یک به بسیاری” ، “بسیاری به یک” یا “بسیاری به بسیاری” ارائه شود.

در حالی که عمل عذرخواهی چیز جدیدی نیست ، اواخر قرن بیستم و آغاز بیست و یکم شاهد افزایش شدید تعداد عذرخواهی های سیاسی و عمومی بود ، به طوری که برخی از محققان معتقدند که ما در “عصری از معذرت خواهی افراد زندگی می کنیم. یا در درون فرهنگ عذرخواهی هستیم. حرکتی که قبلاً به عنوان نشانه ای از ضعف در نظر گرفته می شد ، نشان دهنده قدرت اخلاقی و گامی اساسی در جهت سازش بالقوه است. اما بیشتر اوقات ایالت ها ، کلیساها ، دادگستری ، حرفه پزشکی و دانشگاه ها علناً از کسانی که در گذشته ظلم کرده اند عذرخواهی می کنند. جنایات اعم از خیانت شخصی و توهین تا پایان بردگی ، نقض اخلاق پزشکی ، آوارگی سرزمینی ، نقض معاهدات یا قوانین بین المللی ، تبعیض سیستمی ، تلفات جنگ ، اخلال در فرهنگ ، یا تصرفات سیاسی دلایل ابراز تاسف مردم است.

انواع معذرت خواهی

اینکه عذرخواهی چیست و چه اهدافی را می تواند ارتقا دهد ، مورد تحقیق تعدادی از رشته های دانشگاهی علوم اجتماعی و انسانی از جمله فلسفه ، علوم سیاسی ، الهیات ، روان شناسی ، تاریخ و جامعه شناسی است. معذرت خواهی نویسندگان این رشته ها را به خود مشغول کرده اند که، شرایط معتبر برای عذرخواهی چیست؟ آیا شرایط برای عذرخواهی های بین فردی و جمعی یکسان است؟ و معذرت خواهی در جوامع بشری چه اهدافی را دنبال می کند؟ اگر تکنیک های معذرت خواهی را نمی دانید می توانید به مرکز مشاوره همکده به عنوان اولین و بزرگ ترین مرکز مشاوره مراجعه نمایید. شما در این مرکز می توانید از مشاوره حضوری یا تلفنی روان شناسی استفاده ببرید.

در این بخش می خواهیم به بررسی انواع عذرخواهی بپردازیم که شامل:

معذرت خواهی بین فردی (“یک به یک”)

در معذرت خواهی های بین فردی ، فردی تصدیق می کند و قول می دهد جرائم وارده علیه شخص دیگری را جبران کند. چنین عذرخواهی می تواند در خلوت انجام شود. گاهی در ملا عام و بین همه اعظا جامعه یا خانواده عذرخواهی می کنند.

عذرخواهی های بین فردی می تواند به گونه ای سیاسی هم باشد. هنگامی که فرد خاطی ، مقامات دولتی باشند. نمونه بارز آن، عذرخواهی سناتور تامپسون از کلینتون به دلیل القا دست داشتن وی در فساد اداری است.

شرایط اعتبار داشتن معذرت خواهی

برای اینکه عذرخواهی معتبر شمرده شود ، باید تعدادی از شرایط را داشته باشد. گرچه تنوع زیادی بین مطالب نویسندگان در مورد تعداد و نقشی دقیق وجود دارد که عناصر مختلف در یک عذرخواهی بازی می کنند. با این حال یک اتفاق نظر جمعی وجود دارد که بر  یک عذرخواهی معتبر دلالت دارد: تصدیق اینکه واقعه مورد نظر در واقع اتفاق افتاده و نامناسب بوده است،  تشخیص مسئولیت این عمل،  ابراز احساس پشیمانی و احساس ندامت و اعلام قصد برای خودداری از اقدامات مشابه در آینده.

نیک اسمیت نظریه ای را در این مورد گفته است. این نظریه منظم ترین و از نظر هنجاری سختگیرانه ترین گزارش از عذرخواهی بین فردی را در اختیار ما قرار می دهد ، که کمتر از دوازده شرط برای عذرخواهی معتبر “طبقه ای” ذکر می کند:

یک سابقه واقعی تایید شده ، پذیرش سرزنش ، شناسایی هر آسیب جداگانه ، شناسایی اصول اخلاقی زمینه ساز هر آسیب ، تأیید اصول اخلاقی اساسی هر یک از آسیب ها ، شناخت قربانی برای یک گفتگوی اخلاقی ، پشیمانی قاطع (تشخیص این واقعیت که عمل شخص یک شکست اخلاقی محسوب می شود) ، عملکرد عذرخواهی ، اصلاح و جبران خسارت (پس از عذرخواهی) ، نیت های صادقانه (دروغ گفتن هنگام عذرخواهی فقط اهانت به قربانی را دو برابر می کند) و برخی ابراز احساسات (غم ، گناه ، همدلی ، همدردی) (اسمیت 2008).

تا آنجا که عذرخواهی بین فردی در هر یک از این معیارها شکست بخورد ، در رسیدن به وضعیت عذرخواهی مناسب ناکام می ماند.

اهداف معذرت خواهی بین فردی

به طور معمول ، معذرت خواهی بین فردی به معنای شناختن ارزش اخلاقی برابر قربانی است. در حالی که جرم قابل جبران نیست ، عمل تصدیق آن جرم را به عنوان یک عامل اخلاقی برابر تشخیص می دهد. از نظر روان شناسی ، یک عذرخواهی برآورده ساختن نیاز های روان شناختی قربانی برای شناختن است.  بنابراین احترام به خود را هم بازیابی می کند. انتظار می رود كه از نظر تجربی  كاهش تمایل شخص به انتقام ، بهبود ذلت ها و آسانی روند آشتی ، شامل گفتن عذرخواهی باشد.  تأثیرات کلی بر وجدان مقصر بزهکار از دیگر پیامد های روان شناختی عذرخواهی موفق است.

در صورت پذیرش عذرخواهی و در صورت بخشش مجرم ، وضعیت اخلاقی پیشین (با ارزش برابر اخلاقی طرفین متخلف) احیا خواهد شد. با این حال ، افراد معمولا فقط وقتی عذرخواهی می کنند که قربانی دچار یک تغییر روانی عمیق شود. یا به عبارت دیگر وقتی که خشم اخلاقی و میل به انتقام خود را کنار بگذارد.

بخشش نباید با فراموشی اشتباه شود ، که غیر ارادی است و “تغییر احساسات” را پیش بینی نمی کند. در حالی که ممکن است ، بخشش پس از عذرخواهی و ابراز پشیمانی ، نه لازم باشد و نه حقی است که مجرم بتواند آن را ادعا کند. عفو و بخشش به عنوان امتیاز افراد آزرده باقی مانده است. علاوه بر این ، برخلاف برخی از سنت های مذهبی ، فلاسفه معمولاً استدلال می کنند که گذشت نباید به عنوان وظیفه قربانی تلقی شود و نباید آن را به عنوان آزمون شخصیت خوب وی تصور کرد.

معذرت خواهی “یکی به خیلی ها”

عذرخواهی “یکی برای خیلی ها” می تواند خصوصی یا عمومی باشد و سیاسی یا غیر سیاسی باشد. به عنوان مثال ، وقتی فردی به طور خصوصی از خانواده ، گروه دوستان ، همسایگان یا همکارانش به دلیل توهین یا هرگونه شکست اخلاقی دیگر عذرخواهی می کند. ما در مورد عذرخواهی غیرسیاسی “یکی برای خیلی ها” صحبت می کنیم. شخصیت های عمومی گاهی اوقات تصمیم می گیرند که حسرت خود را از طریق رسانه های جمعی اعلام کنند که این عامل همان عذرخواهی عمومی و غیرسیاسی است. به عنوان مثال ، مورگان جیمزشخصی از بازیگران و اعضای گروه نمایش موزیکال Sondheim “Into the Woods” به دلیل انتقاد غیرمتعارف از تولیدات در کارخانجات نیویورک با استفاده از زبانی بسیار ماهرانه، استادانه و قوی ، عذرخواهی کرد.

برعکس ، وقتی یک سیاستمدار یا مقام مسئول از حزب خود ، رای دهندگان خود یا ملت به خاطر یک اشتباه عذرخواهی می کند ، ما با یک عذرخواهی عمومی “یک به خیلی ها” روبرو هستیم. به عنوان مثال یکی از سیاست مداران(معروف به “دوچ”) از مردم کامبوج به دلیل اقدامات خود در زندان این کشور عذرخواهی کرد یا ریچارد نیکسون از طرفداران و رای دهندگان خود برای رسوایی که انجام داده بود عذرخواهی کرد . این موارد جزء دو نمونه از بسیاری از عذرخواهی های سیاسی “یکی به بسیاری” است.

شرایط اعتبار عذرخواهی

وقتی فردی از خانواده خود ، از گروه دوستانش یا از ملت عذرخواهی می کند ، ما همان استاندارد های اعتبار را که برای عذرخواهی های بین فردی اعمال کرده ایم، اعمال می کنیم. حداقل ، یک عذرخواهی توسط بسیاری از افراد باید شامل تصدیق مرتکب شدن اشتباهات ، پذیرش مسئولیت ، وعده تحمل ، ابراز پشیمانی یا ندامت و پیشنهادات  موثر باشد. به طوری که فردی که مرتکب اشتباه شده است ، جایگاه مناسبی برای عذرخواهی داشته باشد. وقتی در نظر بگیریم چه کسی عذرخواهی را قبول می کند ، اوضاع پیچیده می شود. اندازه گروه های  مورد عذر واقع شده، برای شرایطذ پزیرش عذرخواهی مهم است.  یک خانواده یا گروهی از دوستان می توانند دور هم جمع شوند و تصمیم بگیرند که در قبال عذرخواهی چه کاری انجام دهند. یک شرکت یا یک مجموعه می تواند یک فرایند مشورتی را ترتیب دهد و نحوه واکنش را تعیین کند.

منابع
iep.utm.edupsychologytoday.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا