تیپ شخصیتی مجری

تیپ شخصیتی مجری (ESTJ) کیست؟

تیپ شخصیتی مجری فردی است برون گرا، ناظر و دقیق، اهل تفکر و فردی اهل قضاوت. آن ها در کنار قدرت قضاوت معقول خود دارای قدرت همدلی و شکیبایی زیادی نیز هستند. این گروه شخصیتی اغلب در میان دیگران به عنوان نیرویی تثبیت کننده عمل می کنند و می توانند در میان سختی ها راهی خوب را به همه نشان دهند.

افراد مجری نمودی از سنت بوده و اغلب درک آن ها بر اساس این است که چه چیزی درست، چه غلط و چه در جامعه مورد قبول است و می تواند خانواده و گروه های مختلف را در کنار هم نگه دارد. فرد مجری از در کنار هم نگه داشتن دیگران در جشن های مرتبط با مراسم سنتی یا برای حفظ ارزش های سنتی خوشحال است، جایی که در ان خانواده و اعضای جامعه در کنار هم قرار می گیرند.

همه ی افراد حق دارند برای چیزی که درست می دانند مبارزه کنند.

درخواست برای داشتن این چنین رهبری ای در جوامع دموکراتیک زیاد است و اغلب کمتر از 11 درصد از افراد جامعه نخواهند شد. بسیاری از رییس جمهورها در کشورهای موفق دارای شخصیت مجری بوده اند. تیپ شخصیتی مجری با باور قوی به قانون و درستکاری، با الگو قرار دادن خود جامعه را رهبری می کند، مهربانی، صداقت و توجه را به دیگران نشان می دهد و مطلقا تنبلی و تقلب را رد می کند، خصوصا در کار. اگر فردی را دیدید که نشان داد کار سخت و دستی می تواند راهی عالی برای ساختن شخصیتش باشد، بی شک او شخصیت مجری است.

تیپ شخصیتی مجری نسبت به اطراف خود هشیار است و در دنیای با حقایق مشخص و قابل اطمینان زندگی می کند، اطمینان از درستی اطلاعات آن ها یعنی حتی در مقابل سخت های خیلی زیاد، بازهم به قوانین پایبند بوده و دیدگاهی بی پرده نسبت به چیزهای مورد قبول و موارد غیر قابل پذیرش دارند.

نکته قابل توجه

نظرات و باورهای ان ها تنها صحبت های توخالی نیست، زیرا فرد مجری تمایل زیادی برای ورود به پروژه های پرچالش دارد، او می خواهد برنامه های عملی را بهبود بخشیده و تمام جزئیات را مرتب سازی کند، او می خواهد حتی پیچیده ترین کارها برایش ساده و قابل دسترس شوند.

با این وجود فرد مجری به تنهایی کار نمی کند و انتظار دارد در مقابل روراستی و تلاش سخت او برای کار، در مقابل همین رفتار را با او داشته باشند کسانی که در این تیپ شخصیتی جای دارند همیشه به قول های خود عمل می کنند و اگر حس کنن شریک یا همکاران با تنبلی یا بی کفایتی، یا بدتر از آن نداشتن صداقت، آن ها را به خطر می اندازد هیچ ترس و خجالتی برای نشان دادن احساس خشم و رنجش خود ندارند. این کار باعث می شود در بین دیگران به نداشتن انعطاف مشهور شوند، خصوصیتی که در اغلب شخصیت های نگهبان مشترک است، اما علت این نیست که فرد نگهبان سرسخت و لجوح است بلکه به این دلیل که آن ها واقعا باور دارند این ارزش ها چیزی هستند که باعث کار و پیشرفت در جامعه می شوند.

فرد بهتری کسی اشت که می داند چه زمانی در حال اشتباه کردن است.

چالش اصلی برای تیپ شخصیتی مجری تشخیص دادن این است که همه ی افراد همان مسیر را دنبال نکرده یا به همان سبک آن ها نخواهند بود. یک رهبر واقعی می تواند قدرت افراد را تشخیص دهد، همچنین برای یک گروه، و به کسانی که ایده هایی اماده دارند کمک کند. به این ترتیب، فرد مجری تمام این ها را دارد و می تواند گروه را به شکلی هدایت کند که برای همه ی افراد موثر باشد.

نقاط قوت و ضعف تیپ شخصیتی مجری

نقاط قوت
 • خود را وقف کارهای درست می کنند، دیدن هرچیز در مرزی کامل و بی قص یک تعهد اخلاقی برای فرد شخصیت مجری است. کسانی که در تیپ شخصیتی مجری جای دارند وقتی کار درستی را انجام می دهند احساس خوبی دارد و تا زمانی که ببینند کار درستی برای انجام دادن هنوز وجود دارد به تلاش خود ادامه خواهند داد.
 • اراده ای قوی دارند، اراده و خواست قوی باعث می شود خود را بتوانند وقف کاری کنند و فرد شخصیت مجری به خاطر مخالفت ها و مشکلات ساده از باورهای خود دست نمی کشد. تیپ شخصیت مجری بی امان از قوانین و ایده های خود دفاع می کند و برای اینکه تغییری در نظر خود ایجاد نماید باید شفاف و با قطعیت اشتباه بودن ان به او اثبات شود.
 • روراست و صادق هستند، تیپ شخصیتی مجری بیشتر از ایده ها و نظریات حقایق واقعی را باور دارد. جملات و اطلاعات درست و مستقیم پادشاه او هستند و شخصیت های مجری همیشه به سمت حقیقت برمی گردند. (چه آن را بخواهند یا نه)
  نکته قابل توجه
 • صادق، صبور و قابل اعتماد، تیپ شخصیتی مجری تلاش می کند تا صداقت و روراستی را عملا نشان دهد، و در عین حال درست بودن و ثبات و پایداری نیز برای او اهمیت دارد.
 • می خواهد ترتیب و روال خاصی داشته باشد، آشوب و هرج و رمج باعث می شود همه چیز غیرقابل پیش بینی شود و چیزهای غیرقابل پیش بینی زمانی که بیشتر از همه به آن ها نیاز داشته باشید قابل اعتماد نخواهند بود. با در ذهن داشتن این مطلب، تیپ شخصیتی مجری به ایجاد نظم و امنیت در محیط با ایجاد قوانین، ساختارها و مشخص کردن نقش ها کمک می کند.
 • در سازماندهی افرادی عالی هستند، این تعهد به صداقت و داشتن استانداردهای مشخص باعث می شود افراد شخصیت مجری رهبرانی توانا و قابل اطمینان شوند. کسانی که در این تیپ شخصیتی هستند مشلی با تقسیم عادلانه ی کارها و وظایف با دیگران ندارند و این باعث می شوند بتوانند مدیرانی عالی باشند.

تیپ شخصیتی مجری | مرکز مشاوره همکده

نقاط ضعف

 • غیرقابل انعطاف و یک دنده، مشکل در سرسخت بودن این افراد در مورد کاری که انجام می دهند این است که افراد شخصیت مجری اغلب چیزی که بهتر کار می کند را جا می اندازند. همه چیز تا زمانی که به اثبات برسد در حد نظریه است و شخصیت های مجری سرسختانه به یک نظریه اعتماد می کنند و تا زمانی این کار را ادامه می دهند که شانس اثبات داشته باشد.
 • با موقعیت های غیرمتعارف زیاد احساس راحتی نمی کنند، تیپ شخصیتی مجری از طرفداران واقعی سنت است و زمانی که ناگهان مجبور به امتحان کردن راه حل های ثابت نشده شود احساس ناراحتی و استرس زیادی خواهد داشت. 
  نکته قابل توجه
 • می خواهند همه را داوری کنند، تیپ شخصیتی مجری عقاید و باورهای خاصی در مورد چیزهای درست، غلط و قابل پذیرش در جامعه دارد. اجبار فرد مجری برای داشتن روالی خاص مرتبط با همه چیز و همه فرد است، و او این احتمال که ممکن است دو راه درست برای انجام کاری وجود داشته باشد را نادیده می گیرد. تیپ شحصیتی مجری از اینکه دیگران بدانند چه فکری می کنند احساس خجالت نداشته و مرتب کردن همه چیز را وظیفه ی خود می دانند.
 • روی موقعیت اجتماعی تمرکز زیادی دارند، تیپ شخصیتی مجری برای احترام دوستان، همکاران و جامعه احساس غرور می کند و با وجودی که پذیرش آن سخت است بسیار نگران نظرات دیگران هستند. افراد شخصیت مجری (خصوصا ان هایی که کمی سرکش تر هستند.) می توانند به قدری گرفتار برآورده کردن توقعات دیگران شوند که از بیان نیازهای خود غافل بمانند.
 • به سختی می توانند احساسات خود را بیان کنند، این نشانه ای از بزرگترین ضعف تیپ شخصیتی مجری است: بیان احساسات و داشتن حس همدردی. کسانی که تیپ شخصیتی مجری هستند بسیار درگیر حقایق و موثرتین راهکارها می شوند به طوری که فراموش می کنند فکر کنند چه چیزی دیگران را شاد می کند یا به چه چیزهایی حساس هستند. 

روابط عاشقانه

 

این شانسی برای انجام چیزی است.

نمی توان گفت آن ها در رابطه ی خود اصلا هیچ رشدی ندارند، رشد شخصیتی همیشه اولویت بزرگی برای افراد مجری است و هر هدف در زندگی اهمیت دارد. بلکه بهتر است بگوییم تغییرات خلقی، اهداف ها و علایق به احتمال کمی می توانند اساسا پایه های روابط یک تیپ شخصیتی مجری را تغییر دهند.

شاید این ها کمی عجیب به نظر برسد اما در حقیقت تیپ شخصیتی مجری افرادی غیرقابل پیش بینی یا بی اختیار نیستند. مراسم و فعالیت های اجتماعی ایده ی افراد مجری برای داشتن زمانی خوب در کنار یکدیگر است. و از آنجایی که ان ها تنها روی افراد و مکان های آشنا تکیه می کنند، می توانند انرژی و هیجان زیادی به همراه داشته باشند و این به جذاب تر نگه داشتن همه چیز کمک خواهد کرد.

منابع:

مرکز مشاوره همکده

https://www.healthline.com/

منابع
16personalities.com16personalities.com16personalities.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا