عصبانیت و افسردگی کنار آمدن با مشکلات را بسیار سخت می کند.

دکمه بازگشت به بالا